App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Een onderwerp dat bij uitstek met openbare geestelijke gezondheidszorg te maken heeft is pesten. Veel kinderen en volwassenen zijn of worden gepest. Het leed is groot. Mensen raken psychisch beschadigd. Ze hebben hier last van in hun persoonlijke en maatschappelijke leven. In het ergste geval leidt systematisch pesten zelfs tot suïcidaliteit. Pesten is bij uitstek een onderwerp dat onder OGGZ valt. De GGZ Oost Brabant besteedt aandacht aan het thema door het lespakket Klets!.

Klets! is niet nieuw, het is een pakket van 2004. Klets! is een zeer toegankelijk en eigentijds lespakket. Leerlingen van de groepen twee tot en met acht van de basisschool leren om op te komen voor zichzelf en zonder anderen te kwetsen. Wie dat kan, loopt minder kans om problemen te krijgen. Ook het verergeren van problemen kan voorkomen worden.

In twaalf lessen per leerjaar worden spelenderwijs allerlei moeilijke thema’s behandeld. Op een manier die aanslaat. We hebben van scholen die dit lespakket al hebben gebruikt, positieve reacties gekregen. 

Het Lespakket

Klets! is met eigentijdse tekeningen, verhalen, gedichten en spelvormen een actueel, educatief weerbaarheidsprogramma. Klets! bestaat uit zeven afzonderlijke draaiboeken voor de groepen twee tot en met acht die bewaard worden in de speciale Klets!klapper. De leerlingen bewaren hun opdrachten in een werkmapje.

Een draaiboek bestaat uit:

  • Een werkboek voor de leerkracht
  • Kopieerbladen met opdrachten voor de leerlingen
  • Ouderbrieven

Elk draaiboek bevat twaalf lessen waarin de thema’s leeftijdsspecifiek worden aangeboden.

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw