App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-groepstherapie

Dutch Arabic English Polish Turkish

Wat houdt deze behandeling in?

De behandeling is er voor cliënten met angst- en/of stemmingsstoornissen. Het gaat om cliënten voor wie ambulante hulp ontoereikend is en voor wie een klinische opname niet (meer) nodig of wenselijk is. De behandeling is grotendeels klachtgericht. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van cognitief-gedragstherapeutische technieken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan activering, het verkrijgen van een goede dagstructuur, grenzen stellen, het opgeven van vermijdingsgedrag als strategie, het doorbreken van negatieve gedachtenpatronen en het vergroten van (sociale) vaardigheden.

Door middel van een gestructureerd programma wordt voldoende veiligheid geboden, en een klimaat gecreëerd waarin de cliënt kan oefenen met veranderingen.

Cliënten zetten in de groep hun eerste oefenstappen, later wordt dit uitgebreid naar hun eigen omgeving. Naast de insteek op gedrag en gedachte werken we aan inzicht in de achtergrond van het klachtenpatroon, en brengen we de klachten in verband met de levensgeschiedenis en de persoonlijkheid van de cliënt. Het hier-en-nu blijft op de voorgrond staan.

Voor wie is deze behandeling bedoeld?

Cliënten die zodanig door hun angst- en/of stemmingsklachten worden belemmerd in het functioneren, dat ze ernstig beperkt zijn op meerdere levensterreinen.

Ambulante behandeling biedt te weinig steun en structuur om het met het veranderingsproces gepaard gaande oplopende spanningsniveau te kunnen verdragen. Er kan sprake zijn van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Hoe ziet mijn behandeling eruit?

Het behandelaanbod is een op elkaar aansluitend geheel met aandacht voor verandering van cognitie, emotie en gedrag, terugkomend in de verschillende behandelonderdelen, zoals dramatherapie, cognitieve therapie, etc.

Naast de groepsbehandeling heeft elke cliënt individuele gesprekken met een behandelaar uit het team van de intensieve groepsbehandeling.

Aanmeldprocedure

Door de behandelaar wordt de cliënte aangemeld en hierna is er een indicatiegesprek waarin gekeken wordt of de groep geschikt is.

Aanmelding en meer informatie

Neemt u voor meer informatie contact op met uw behandelaar.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje