Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Heeft u een vraag over vergoedingen, uw rechten, de kosten van uw behandeling of over iets anders? Mogelijk vindt u het antwoord hieronder. Is dat niet het geval, stelt u deze dan via ‘Stel uw vraag’ aan de linkerkant van deze pagina.

Let op! Vragen over uw behandeling, het maken, verzetten of aanmelden van uw afspraken, kunnen deze medewerkers niet beantwoorden. Neem s.v.p. contact op met uw behandelaar.

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. De Tweede Kamer heeft deze voorstellen goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 ingestemd met de Wmo 2015. De veranderingen gaan op 1 januari 2015 in.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Opname in de kliniek langer dan één jaar en eigen bijdrage

Bent u (vrijwel) direct voorafgaand aan uw opname bij ons in een instelling opgenomen geweest? Dan worden voor de berekening van het eerste verblijfsjaar de perioden van verblijf in beide instellingen bij elkaar opgeteld. U valt onder de AWBZ vanaf het moment dat de totale verblijfsduur langer is dan één jaar.

Als u vóór opname bij ons al een bijdrage moest betalen voor een verblijf in een instelling, dan valt u vanaf de eerste dag van opname bij ons ook onder de AWBZ-regeling en moet u hiervoor de eigen bijdrage betalen.

Verblijf in een beschermde woonvorm

Iemand die verblijft in een beschermde woonomgeving, krijgt hiervoor een AWBZ-zorgpakket. Het meest voorkomende zorgpakket bij beschermd wonen met begeleiding is een C-pakket.

In het pakket voor beschermd wonen zit géén vergoeding voor behandeling. Wanneer u ambulante behandeling nodig hebt of tijdelijk opgenomen wordt dan worden de behandeling en het verblijf (gedurende het eerste jaar) betaald uit de Zorgverzekeringswet. Ook hiervoor geldt dat u vanaf 1 januari 2012 een eigen bijdrage moet betalen. Daarnaast is dan het eigen risico van toepassing. Blijft u tijdens de opname ingeschreven staan op de beschermd wonen locatie, dan betaalt u hiervoor ook een eigen bijdrage voor de AWBZ.

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Heidi Schijvens (38) heeft borderline en kampte met een depressie en een burn-out.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw