App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Na de aanmelding, bellen wij u om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake willen we u beter leren kennen om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Waar loopt u vast? Op welke gebieden ervaart u problemen? Wat verwacht u van ons?

Voor de afspraak vult u een aantal vragenlijsten in. Deze geven ons meer informatie over (de ernst van) uw klachten. Ook nadat uw behandeling is gestart meten we op verschillende momenten uw klachten en problemen. Dit doen we aan de hand van een interview en/of vragenlijsten.

Zo volgen we het effect van uw behandeling en zien we of uw klachten minder worden. Is dat niet het geval dan bekijken we samen of het anders kan.

Neem een familielid of bekende mee
Het kan prettig voor u zijn als er een familielid of andere bekende bij de afspraak is. Hij/zij kan u steunen en eventueel aanvullende informatie geven.

 

Onderzoek / diagnostiek

 
Soms is aanvullend onderzoek nodig om erachter te komen waar uw klachten en problemen vandaan komen. Denkt u hierbij aan psychiatrisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of een intelligentietest. We plannen hiervoor een nieuwe afspraak met u in.

 

Neem dit mee op de dag van de intake
- Paspoort of identiteitskaart
- Zorgverzekeringspasje
- Actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij de apotheek)
- Kleingeld of bankpas voor het parkeren als u met de auto komt
- Uw agenda om vervolgafspraken te plannen

 

Wat kost mijn behandeling?

Wie betaalt de zorg die u van ons krijgt? De kosten van uw behandeling en/of verblijf worden vergoed door:

  • uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)
  • de gemeente (WMO en Jeugdwet) of
  • het zorgkantoor (Wet langdurige zorg).

De rekening gaat in de meeste gevallen rechtstreeks van GGZ Oost Brabant naar de instantie die deze vergoedt. Bij de zorgverzekeraar vindt eventueel verrekening plaats met uw eigen risico. U ontvangt de rekening voor het eigen risico van de verzekeraar. Vraag bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling wordt vergoed en naar de voorwaarden voor vergoedingen. Zo voorkomt u verrassingen.

Eigen bijdrage

Worden de kosten vergoed door de gemeente of het zorgkantoor, dan kan sprake zijn van een eigen bijdrage. U ontvangt de rekening dan van het CAK.

Houdt u er rekening mee dat het eigen risico/eigen bijdrage tot 1,5 jaar na de start van behandeling in

rekening kan worden gebracht.

Heeft u een vraag over vergoedingen, uw rechten, de kosten van uw behandeling of over iets anders? Mogelijk vindt u het antwoord in de folders hieronder. Is dat niet het geval, stelt u deze dan via ‘Stel uw vraag’ aan de linkerkant van deze pagina.

Let op! Vragen over uw behandeling, het maken, verzetten of aanmelden van uw afspraken, kunnen deze medewerkers niet beantwoorden. Neem s.v.p. contact op met uw behandelaar.

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. De Tweede Kamer heeft deze voorstellen goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 ingestemd met de Wmo 2015. De veranderingen gaan op 1 januari 2015 in.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw