App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Na de aanmelding, bellen wij u om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake willen we u beter leren kennen om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Waar loopt u vast? Op welke gebieden ervaart u problemen? Wat verwacht u van ons?

Voor de afspraak vult u een aantal vragenlijsten in. Deze geven ons meer informatie over (de ernst van) uw klachten. Ook nadat uw behandeling is gestart meten we op verschillende momenten uw klachten en problemen. Dit doen we aan de hand van een interview en/of vragenlijsten.

Zo volgen we het effect van uw behandeling en zien we of uw klachten minder worden. Is dat niet het geval dan bekijken we samen of het anders kan.

Neem een familielid of bekende mee
Het kan prettig voor u zijn als er een familielid of andere bekende bij de afspraak is. Hij/zij kan u steunen en eventueel aanvullende informatie geven.
Lees de bewaarfolder Wat u moet weten en download de gratis app: GGZ Oost Brabant  App Store | Google play

 

Onderzoek / diagnostiek

 

Soms is aanvullend onderzoek nodig om erachter te komen waar uw klachten en problemen vandaan komen. Denkt u hierbij aan psychiatrisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek of een intelligentietest. We plannen hiervoor een nieuwe afspraak met u in.

 

Neem dit mee op de dag van de intake
- Paspoort of identiteitskaart
- Zorgverzekeringspasje
- Actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij de apotheek)
- Kleingeld of bankpas voor het parkeren als u met de auto komt
- Uw agenda om vervolgafspraken te plannen

 

Wat kost mijn behandeling?

Wie betaalt de zorg die u van ons krijgt? De kosten van uw behandeling en/of verblijf worden vergoed door:

  • uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet)
  • de gemeente (WMO en Jeugdwet) of
  • het zorgkantoor (Wet langdurige zorg).

De rekening gaat in de meeste gevallen rechtstreeks van GGZ Oost Brabant naar de instantie die deze vergoedt. 

Lees hier meer over:

 

Hier vindt u een overzicht van onze folders, deze kunt u zelf printen. De algemene folders van GGZ Oost Brabant (m.u.v. GGZ-kosten) zijn als drukwerk verkrijgbaar op onze grotere locaties, of via het Cliëntenservicepunt.

Heeft u een vraag die niet beantwoord wordt op deze site of in de folders? Stelt u deze dan via het Cliëntenservicepunt of rechtstreeks via ‘Stel uw vraag’ aan de linkerkant van deze pagina.

Algemene folders van GGZ Oost Brabant:

Algemene folders van andere organisaties:

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. De Tweede Kamer heeft deze voorstellen goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 ingestemd met de Wmo 2015. De veranderingen gaan op 1 januari 2015 in.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw