App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Mensen met een autisme spectrum stoornis (kortweg ASS) verwerken informatie van de zintuigen (zicht, geur, geluid, etc.) anders. Dit kan problemen geven in de communicatie, sociale interactie en verbeelding. Andere kenmerken van autisme zijn beperkte, zich herhalende stereotype patronen in gedragingen, bezigheden of belangstelling. Bekende vormen zijn bijvoorbeeld Asperger, PDD-NOS en Autisme. Deze aandoeningen hebben zeer ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van mensen en hun functioneren.

Begeleiding en behandeling op maat

Een ASS is een levenslange, vaak onzichtbare beperking die invloed heeft op vele levensgebieden in alle levensfasen. Naast beperkingen, beschikken mensen met een autisme spectrum stoornis vaak over bijzondere eigenschappen. De mate waarin een autisme spectrum stoornis zich uit in het dagelijks leven, verschilt erg per persoon. Dit vraagt om behandeling en begeleiding op maat.

Kenmerken

  • Vaak onbegrepen voelen
  • Grapjes niet begrijpen en dingen te letterlijk nemen
  • Moeite met plotselinge veranderingen of nieuwe dingen (en dan boos of bang worden)
  • Beperkte interesse(s)
  • Veel details zien
  • Moeite met begrijpend lezen
  • Moeite met intimiteit en seksualiteit

Autisme kun je niet aan de buitenkant zien, maar je kunt het soms wel aan iemand merken. Veel kinderen met autisme kunnen er slecht tegen als er dingen veranderen of anders lopen dan gepland. Uw kind kan dan heel angstig of boos worden. Ook zie je vaak dat kinderen met autisme het liefst bezig zijn met één bepaald onderwerp of hobby. Bijvoorbeeld dinosaurussen of paarden. Sommige kinderen met autisme hebben snel last van prikkels, bijvoorbeeld harde geluiden of kriebelige stoffen.

Autisme Spectrum Stoornissen is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. Naast autisme zoals hierboven beschreven, vallen hier Asperger en PDD NOS onder.

Behandelingen

Wij proberen kinderen of jongeren met autisme en hun ouders te helpen beter te begrijpen wat autisme is en hiermee om te gaan. Ouders kunnen leren er positief mee om te gaan. We leren kinderen vaardigheden en ze krijgen meer zelfvertrouwen. Soms kunnen medicijnen hierbij helpen.

Werkwijze

Soms is aanvullend onderzoek noodzakelijk, bijvoorbeeld intelligentieonderzoek of persoonlijkheidsonderzoek.

U kunt uw kind voorbereiden op het onderzoek door te vertellen dat het onderzoek ongeveer één uur duurt (met soms nog een tweede afspraak). U kunt in eenvoudige woorden uitleggen wat de bedoeling van het onderzoek is, namelijk dat u uw kind en de problemen beter wil begrijpen en dat er mensen zijn die daarbij willen helpen.

Stel uw kind gerust, veel kinderen zijn vaak onzeker.

Advies

De resultaten van het onderzoek worden besproken binnen het multidisciplinair team. De resultaten en adviezen worden met u besproken in een adviesgesprek.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind/de jongere zal hij/zij zelf ook voor het adviesgesprek worden uitgenodigd.

Een ASS is een levenslange, vaak onzichtbare beperking die invloed heeft op vele levensgebieden in alle levensfasen. Naast beperkingen, beschikken mensen met een autisme spectrum stoornis vaak over bijzondere eigenschappen. De mate waarin een autisme spectrum stoornis zich uit in het dagelijks leven, verschilt erg per persoon. Dit vraagt om behandeling en begeleiding op maat.

Behandelingen

Het aanbod van GGZ Oost Brabant voor volwassenen met ASS bestaat uit:

  1. Diagnostiek
  2. Behandeling en begeleiding in een woon- en werkvoorziening

Daarnaast werken wij nauw samen met andere afdelingen van onze organisatie waar zowel mensen met ASS als hun naasten hulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij onze zorggroepen Kinder en Jeugd GGZ, Ouderenzorg en Langdurende GGZ die in verschillende regio's actief zijn.

Diagnostiek

Na uw aanmelding bij de polikliniek, krijgt u enkele vragenlijsten thuisgestuurd en wordt u uitgenodigd voor een onderzoekstraject dat meerdere dagdelen in beslag zal nemen. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de behandelaar een toelichting geeft op de diagnose. U krijgt een uitgebreid verslag van het gehele onderzoekstraject waarin wij onze bevindingen schriftelijk toelichten. Als er sprake is van een stoornis in het autisme spectrum bespreken wij tevens met u wat onze adviezen zijn voor behandeling of begeleiding en waar u en uw omgeving rekening mee moeten houden zodat uw kwaliteiten optimaal tot hun recht komen.

Samen met de mensen die u het beste kennen

Gedurende het hele onderzoekstraject stellen wij betrokkenheid van uw familie of naasten erg op prijs. Zij kunnen voor ons een bron van informatie zijn over bijvoorbeeld uw jeugd of uw huidige functioneren. Wij overleggen met u welke personen hiervoor in aanmerking kunnen komen, voordat wij hen uitnodigen voor aanvullende informatie.

Ambulante behandeling

Kennis van ASS is van belang bij het leren omgaan met deze aandoening. Wij besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan 'psycho-educatie' (informatie over de aandoening), zowel in groepsverband als individueel en bij voorkeur samen met een familielid of naaste. Een ASS is een aandoening die niet te genezen is. Wel zijn er gerichte behandelingen mogelijk waarmee bijkomende klachten kunnen worden beperkt. De inhoud van uw behandeling stellen we samen met u op. De behandelingen die wij aanbieden, richten zich o.a. op het verminderen van gedragsproblemen, schakelproblemen, stemmingsproblemen, angsten, obsessies, seksualiteit of problemen in de thuissituatie met partner, ouders of kinderen. Uw behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit gesprekstherapie, medicatie, begeleiding om de dagelijkse structuur te verbeteren of therapie samen met uw partner. De behandeling zal veelal een kortdurend karakter hebben. Mocht langdurende behandeling en begeleiding nodig zijn, dan zoeken wij samen met u naar een geschikt zorgaanbod binnen onze eigen organisatie of daar buiten.

Behandeling en begeleiding in een woon- en werkvoorziening

Mensen die langere tijd - of hun hele leven - zorg en begeleiding nodig hebben, zijn bij ons in goede en vertrouwde handen. Wij hebben twee woon- en werkvoorzieningen waar mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) wonen, werken, behandeld en begeleid worden.

Deze woon- en werkvoorzieningen zijn er voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben en voor wie het moeten schakelen tussen wonen en werk of dagbesteding elders te veel prikkels en problemen oplevert. Het wonen, werken, begeleiden en behandelen is op deze voorzieningen volledig geïntegreerd en kan aangepast worden aan de mogelijkheden van de bewoner.

De Boerderij in Reek is een voorbeeld van een woon- en werkvoorziening voor volwassenen met een ASS. De Beemden in Rosmalen, gelegen op het terrein van zorgpark Coudewater, is een woon- en werkvoorziening voor jongeren met een ASS.

Daarnaast hebben wij verschillende andere mogelijkheden voor mensen met een ASS die 24-uurs zorg nodig hebben:

GGZ Oost Brabant heeft nog een uitgebreid aanbod woonvoorzieningen gelegen in woonwijken, waar onder andere mensen met een autisme spectrum stoornis wonen, bijvoorbeeld De Baroniehof in Helmond en de Verdistraat in Oss. Minderbegaafde mensen met een autisme spectrum stoornis kunnen een beroep doen op het specialistisch zorgaanbod van afdeling LVB-P (Licht Verstandelijk Beperkte mensen met Psychiatrie).

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw