App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Onderzoeker 

Marieke Broersen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectleden

- Prof. dr. R. Engels (promotor, Universiteit Utrecht)
- Dr. D. Creemers (copromotor, GGZ Oost Brabant)
- Dr. N. Frieswijk (copromotor, Accare)
- Dr. H. Kroon (copromotor, Trimbos-instituut)

Looptijd

september 2015 – september 2019

 

Achtergrond

Ongeveer 5% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een psychische stoornis die leidt tot beperkingen in het functioneren. Bij een deel van deze jongeren zijn de problemen van tijdelijke aard. Maar ongeveer 20% van deze groep heeft te maken met een ernstige psychische aandoening waarbij een meer intensieve vorm van zorg nodig is. Bij deze jongeren spelen naast psychische klachten ook problemen op andere terreinen, zoals huisvesting, financiën, school/werk, verslaving of problemen binnen het gezin. Door deze combinatie vinden deze jongeren doorgaans onvoldoende aansluiting bij de reguliere hulpverlening.

Flexible Assertive Community Treatment (F-ACT), een vorm van intensieve outreachende hulpverlening, lijkt beter aan te sluiten bij deze doelgroep. F-ACT biedt proactief en flexibele zorg, laagdrempelig en intensief wanneer nodig aan de jongere en het gezin in de eigen omgeving. De teamleden bieden zowel behandeling als praktische begeleiding. F-ACT vult daarmee een gat op in de bestaande zorg en lijkt er in te slagen deze jongeren te bereiken, in zorg te houden en de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Alleen is dat ook zo? Er is op dit moment weinig zicht op het verloop van de effecten van F-ACT bij jongeren. Met dit onderzoek willen we daar meer over te weten komen.

Doelstelling

Om meer zicht te krijgen op het F-ACT organisatiemodel bij deze doelgroep, is GGZ Oost Brabant in samenwerking met het Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en zes andere ggz-instellingen (Accare, GGZ Noord Holland Noord, Kenter Jeugdhulp, Lucertis, Mondriaan en Triversum) een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart. In dit onderzoek bestuderen we de verandering in het psychisch- en maatschappelijk functioneren over de loop van de F-ACT zorg en onderzoeken we of deze verandering samenhangt met de F-ACT modelgetrouwheid van de deelnemende teams. Dit laat ons de elementen van de F-ACT methodieken zien die belangrijk zijn voor positieve uitkomsten, maar ook noodzakelijke aanvullingen in het model waar op doorontwikkeld kan worden.

Design

We vragen aan 600 jongeren, die net in zorg zijn gekomen bij één van de deelnemende F-ACT Jeugdteams, om deel te nemen aan het onderzoek. Halfjaarlijks nemen we een set vragenlijsten af bij de jongere, ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlener (in totaal 4 metingen). Met deze longitudinale cohortstudie monitoren we de F-ACT zorg die de jongeren ontvangen middels vragenlijsten die zoveel mogelijk aansluiten bij de doelen van F-ACT.

Populatie

Jongeren met een ernstige psychische aandoening die zijn aangemeld bij een F-ACT Jeugdteam.

Onderzoeker 

Karlijn Heesen en Kim van Ettekoven

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectleden

- Prof. dr. Rutger Engels (promotor, Universiteit Utrecht)
- Daan Creemers 
- Sanne Rasing

Looptijd

 juli 2015 – juli 2020

 

Achtergrond

Stemmingsklachten onder jongeren is een veelvoorkomend probleem dat nog te weinig aandacht krijgt. Geschat wordt dat ongeveer een derde van de jongeren last heeft van depressieve symptomen. Depressies bij jongeren worden vaak niet herkend doordat stemmingsklachten toegeschreven worden aan de pubertijd of gemaskeerd worden door andere problemen zoals angst, spijbelgedrag, eetproblemen of lichamelijke klachten. Voorkomen van deze klachten is belangrijk omdat depressieve klachten een negatieve invloed hebben op verschillende gezondheidsgebieden waaronder middelenmisbruik, overgewicht, zelfbeschadiging, sociale problemen en problemen op school.

Daarnaast is depressie de grootste risicofactor als het gaat om zelfdoding. Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Gezien de grote impact van een zelfdoding op de omgeving is aandacht voor het voorkomen hiervan extra belangrijk.GGZ Oost Brabant is daarom samen met verschillende ketenpartners (zoals GGD, Indigo, ONS-Welzijn) in de regio Oss/Uden/Veghel het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds) gestart om hier meer aandacht aan te besteden. Het project richt zich op onderzoek en implementatie van depressiepreventie en maakt gebruik van een intensieve samenwerking met ketenpartners.

Doelstelling

Het primaire doel van het onderzoek is het evalueren van de (kosten-)effectiviteit van het preventie programma Op Volle Kracht voor adolescenten met verhoogde depressieve klachten.

Het secundaire doel van de studie is het definiëren van kindfactoren die samenhangen met de effectiviteit van het programma.

Design

Het betreft een randomized controlled trial (RCT) met twee condities: een interventie groep versus een actieve controlegroep waarmee de effectiviteit van het preventie programma zal worden geëvalueerd.

Populatie

Leerlingen in het tweede leerjaar van de middelbare school worden gescreend op depressieve symptomen. Dit wordt gedaan tijdens het gezondheidsonderzoek van de GGD. Leerlingen met suïcide risico worden doorverwezen naar de hulpverlening. Leerlingen met verhoogde depressieve symptomen worden benaderd voor deelname aan een interventieprogramma.

 

Onderzoeker

 Climmy Pouwels

Contactpersoon

 Climmy Pouwels - van den Nieuwenhof 
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Looptijd

 2014 - 2016

 

Doelstelling

Bepalen van de lange termijn effecten van de ABC methode op gedrag van patienten en op het niveau van de verpleging.

Doelgroep

Patienten met niet-aangeboren hersenletsel.

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw