App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

Bunthorst 1 is een gesloten afdeling met kamers voor 13 cliënten en 1 logeerbed op zorglandgoed Huize Padua in Boekel. Een afdeling die zich richt op complexe en/of ernstige problematiek bij cliënten voor wie 24-uurs zorg noodzakelijk is. Cliënten verblijven hier vaak langdurig.  

Bunthorst 1a bestaat uit 17 appartementen, waarvan 7 verblijfsappartementen en 10 trainingsappartementen.                                                              

Voor wie?

Wij bieden 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding, aan chronische psychiatrische cliënten. Voor hen is een klinische verblijfsfunctie geïndiceerd omdat decompensatie (verstoring van het functioneren) dreigt door de ernst van de problematiek. Het gaat dan ook om een kwetsbare groep mensen waarbij sprake kan zijn van een vrijwillig verblijf of een juridische status (RM, TBS).

Doelgroep

Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen

Soort zorg

Wonen

 

  • Bunthorst 2 Bunthorst 2 bestaat uit 10 ruime kamers, zonder keukentje maar wel met eigen douche en toilet. Daarnaast zijn er 2 huiskamers en een keuken voor gezamenlijk gebruik.

Afdeling Bunthorst 2/3 is een woonsetting voor totaal 26 cliënten binnen de Langdurende GGZ, locatie Huize Padua te Boekel.

De hier wonende cliënten hebben allemaal een uitgebreide psychiatrische achtergrond met vaak veel (gedwongen) opnames en perioden van verblijf op diverse afdelingen. De leeftijd varieert van 28 t/m 73 jaar.

Afdeling Bunthorst 2/3 bestaat uit twee woongedeelten met in totaal 14 appartementen met keukentje, toilet en douche, en 10 ruime kamers, zonder keukentje maar wel met eigen douche en toilet. Tevens is op de afdeling een logeerkamer aanwezig.

Naast de 24 cliënten op de afdeling wonen 2 cliënten in appartementen in een nabij gelegen boerderij op het terrein. Deze twee cliënten kunnen altijd terugvallen op de afdeling.

De psychiatrische achtergronden van de bewoners zijn divers: schizofrenie, kenmerken van een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen en depressieve klachten. Daarnaast komt de geheugenstoornis Korsakow en gedragsproblematiek ten gevolge van alcoholgebruik in het verleden voor. Ook wonen er cliënten met autistische kenmerken binnen deze setting. 

Voor wie?

Bunthorst 2, 3 in Boekel is een woonvoorziening voor mensen met psychiatrische problematiek die langdurige zorg nodig hebben. Op deze afdeling kunnen vijfentwintig mensen wonen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

Doelgroep

Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen

Soort zorg

Wonen

 

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw