App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

Deze woonvorm heeft als doel om cliënten te trainen in het (her)ontwikkelen van meer eigen zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

De psychiatrische problematiek van onze bewoners is divers. Zo wonen er hier cliënten met een schizofrene achtergrond en cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, maar ook personen met een autistische diagnose. De leeftijden van onze bewoners zijn uiteenlopend, wel zijn zij allen 18 jaar of ouder.

Voor wie?

In het appartementencomplex aan de Staringstraat in Oss wonen cliënten met een psychische beperking. Als bewoner woont u zo zelfstandig mogelijk en krijgt u 'op afstand' begeleiding van een GGZ-professional.

Doelgroep

Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen

Soort zorg

Wonen

De Van Veldekestraat, nummers 60C, 60E en 60F, is een voorziening voor zowel wonen, als dagbesteding en ontmoeten.

Op Van Veldekestraat 60C is ‘De Ontmoeting’ gevestigd. In deze huiskamer kan men elkaar ontmoe ten, koffie drinken, in gesprek gaan en samen activiteiten ondernemen of nieuwe activiteiten opstarten.

Op 60E en 60F bevinden zich twee ‘woontrainingsgroepen’. Op deze twee groepen wonen zowel jongeren als volwassenen die voor een bepaalde tijd een woontraining nodig hebben en werken aan hun herstel.

Door de samenwerking op de gebieden ontmoeten, dagbesteding en wonen, is de Van Veldekestraat in staat om op verschillende zorgvragen een passend antwoord te bieden.

Voor wie?

Het woon-trainen, ontmoeten en de dagbesteding is gericht op jongvolwassenen en volwassenen met psychiatrische aandoeningen.

Doelgroep

Jongvolwassenen, Volwassenen

Soort zorg

Wonen

 indigo

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw