App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Dutch Arabic English Polish Turkish

GGZ Oost Brabant beschouwt de zorg voor mensen die suïcidaal gedrag vertonen als een belangrijk speerpunt. Daarom volgen alle cliëntgebonden medewerkers in het eerste half jaar van 2015 daarvoor een training.

De training is gebaseerd op de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (kortweg suicidepreventie). Deze landelijke richtlijn is een verzameling van concrete aanbevelingen om te komen tot een goede diagnose en een verantwoorde behandeling van mensen die worstelen met suïcidale gedachten en/of een suïcidepoging deden.

De richtlijn is opgesteld door psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen en bedoeld voor alle cliëntgebonden medewerkers. Het doel van de training is om het thema suïcidaliteit voor hulpverleners meer toegankelijk te maken, beter te hanteren en daardoor gemakkelijker te bespreken.

De trainingen beslaat twee dagdelen. Van januari tot en met juni 2015 volgen de medewerkers de cursus, daarna vindt een jaarlijkse herhaling plaats. Binnen GGZ Oost Brabant vindt sinds 2011 een dergelijke scholing over suïcidepreventie plaats, nu is de training breed opengesteld voor alle cliëntgebonden medewerkers.

Lees hier onder ook het interview met trainer Piet Selten en deelnemer Larissa Cloudt

Trainer Piet Selten

Piet Selten, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, medewerker bemoeizorg en crisisdienst:

‘Oefenen met de rol van journalist: ben nieuwsgierig, stel vragen’

Piet is een van de trainers Suïcidepreventie binnen GGZ Oost Brabant.

In de psychiatrie speelt suïcidaliteit bijna altijd een rol en daarom moet je dit thema gewoon bespreekbaar maken. Voor cliënten is het vaak een opluchting als je er concreet naar vraagt en dat ze gehoor krijgen. Juist door een open en niet veroordelende hulpverlener, is de cliënt in staat een beter zicht te krijgen op zijn eigen gedachte rondom suïcidaliteit. Als een medewerker zich vrijer voelt om met dit onderwerp om te gaan, dan kan hij doen wat nodig is.

De training gaat over openheid over dood en leven. Je maakt als deelnemer een proces door, je denkt eerlijk na over je eigen houding. Een hulpverlener wil immers redden. Daarom bestaat de cursus ook uit twee dagdelen, de deelnemers krijgen zo de tijd om het geleerde te laten bezinken. Ze kunnen loskomen van het aangebodene in het eerste dagdeel, er mee oefenen, het zichzelf meer eigen maken.

Onderdeel is ook de professionele verantwoording van de beroepsbeoefenaar. Naast het beoordelen van de mate van suïcidaliteit, zal een hulpverlener ook zijn functioneren beschrijven en vooral, en dit is misschien wel het belangrijkste, motiveren waarom hij zo gehandeld heeft. Voor het creëren van voldoende veiligheid voor zichzelf is dit een vereiste.

Het leven bestaat uit voortdurend keuzes maken. Ook suïcide is een keuze. In een open gesprek is een hulpverlener in staat om alle redenen voor deze keuze naar boven te halen.

We oefenen met de rol van journalist: ben nieuwsgierig, stel vragen. ‘Hoe zit het dan, vertel er eens iets meer over.’ Praat over voor- en nadelen. Natuurlijk pas je naast interviewtechnieken ook hulpverleningstechnieken toe en stel je de vraag waarom iemand zo klem is komen te zitten. Contact maken is zo belangrijk. Als de cliënt zich serieus genomen voelt kun je samen zoeken naar de juiste oplossing.”

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw