banner nieuws

Dutch Arabic English Polish Turkish

 

De Raad van Bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over de toekomstige huisvesting van woon- en werkvoorziening (WWA) De Beemden op zorglandgoed Coudewater. De bewoners zullen voor een periode van 3 tot 5 jaar verhuizen naar de verblijfsvoorziening Emma op zorglandgoed Coudewater. Bestuurder Fred Pijls: “Deze herhuisvesting is de beste optie in het licht van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van deze specialistische zorg voor deze specifieke cliëntengroep.”

De verhuizing is gepland in het najaar doch uiterlijk 1 januari 2018. Dan zal ook de poli van Autisme verhuizen van Oss naar de locatie Emma. Hiermee kan de zorgcontinuïteit (vanwege de beschikbaarheid van een multidisciplinair behandelteam) verder worden verbeterd en wordt het eenvoudiger om de op- en afschaling van behandeling en begeleiding adequaat te organiseren, dichtbij de mensen die deze zorg nodig hebben.

De herhuisvesting is nodig omdat de huidige voorziening niet meer voldoet aan de eisen, die de organisatie stelt aan de leef- en behandelomgeving voor deze specifieke cliëntendoelgroep met een specialistische zorgvraag op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS).  

Zorgverplaatsing Coudewater

Het voorgenomen besluit staat los van het project ‘Zorgverplaatsing van Coudewater naar de regio’ en de afbouw van verblijfplaatsen op landgoed Coudewater. Zoals bekend verhuizen de bewoners van verblijfsvoorziening De Vonder medio 2018 naar de locatie Burgemeester De Kuyperlaan in Veghel. Met de bewoners van de andere woningen op Coudewater zijn inmiddels op maat afspraken gemaakt, die passen bij hun specialistische zorgvraag en behandelplan.

Bij vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Vivianne Viguurs, communicatiemanager bereikbaar via T 06 – 10551130.

Bron     : Communicatie
Datum  : 24 mei 2017

 

Wielrenners starten om 12.30 vanaf Huize Padua

Op woensdag 24 mei start een bijzonder peloton wielrenners, vanaf het hoofdgebouw Huize Padua in Boekel. Om ongeveer 12.30 uur worden deze 30 wielrenners uitgezwaaid, bestaande uit (oud)cliënten en medewerkers van GGZ Oost Brabant. Zij fietsen dan naar het Rijk van Nijmegen, waar zij ook enkele heuvels beklimmen. Na een ronde van ruim 80 kilometer keren zij weer terug. ’s Avonds hebben ze een feestelijke reünie.

De aanleiding van deze ronde is, is dat zij 10 jaar geleden, op 14 mei, aan een 1.500 km-lange tocht begonnen. Zij startten toen in het Italiaanse Padova (Padua), en eindigden in Huize Padua in Boekel. Uitgezwaaid door een delegatie van de toenmalige Raad van Bestuur vertrokken zij. In acht dagen doorkruisten zij zeven landen en kwamen op 24 mei 2007 aan in Boekel. De aankomst van de fietstocht was het sluitstuk van het Interne Congres ‘Lichaam en geest in evenwicht’.

1 Padua Padua

Sponsoren
De fietstocht werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Na aftrek van de kosten, werd er in het najaar van 2007 aan twee kleinschalige GGZ projecten ieder € 12.500 overhandigd. Dit waren de interne projecten ‘Wereldvrouwen’ in GGZ regio Helmond en het project ‘Zelfhulpnetwerk/Lotgenotencontact’ in Huize Padua Boekel.

U bent van harte welkom om 12.30 uur op woensdag 24 mei om deze fietshelden weer uit te zwaaien.

 

Sluitende zorg en opvang voor mensen met suïcidale gedachten

Tijdens een regionale bijeenkomst over de preventie van zelfmoord, ondertekenden afgelopen donderdag 18 mei zes organisaties in Zuidoost-Brabant, waaronder GGZ Oost Brabant, de intentieverklaring ketensamenwerking suïcidepreventie. Met de ondertekening willen de organisaties formeel bevestigen dat zij zorgvuldig en intensief samenwerken in de zorg rondom mensen met suïcidale gedachten en gedrag.

Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord
In Nederland maken jaarlijks bijna 1900 mensen een einde aan hun leven. Ruim 100.000 mensen doen een poging en veel meer mensen denken wel eens dat zelfmoord de enige uitweg is om onder de last van hun problemen uit te komen. Sinds september vorig jaar hebben meer dan 15 (lokale) partijen in onze regio zich verbonden om samen te werken aan het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen. Het project Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord is daarmee één van de 7 landelijke proefregio’s in Nederland, die deel uitmaken van het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113 Zelfmoordpreventie.

Intentieverklaring  ketensamenwerking
Op 18 mei ontmoetten hulpverleners, verwijzers, ervaringsdeskundigen en andere betrokken partijen rond zelfmoordpreventie elkaar. Daar spraken zij over hoe de preventie en zorg rond mensen met suïcidale gedachten en gedrag beter op elkaar kunnen afstemmen. De leden van de stuurgroep project ‘Zuidoost-Brabant zonder zelfmoord’ ondertekenden een intentieverklaring  met afspraken om die samenwerking nog beter te regelen en verder uit te bouwen. Alle andere aanwezigen werden uitgenodigd om zich ook aan deze keten van samenwerking te verbinden.

Landelijke campagne ‘De vraag van je leven’
Op 15 mei startte 113 Zelfmoordpreventie ook met het tweede deel van de landelijke preventiecampagne ‘De vraag van je leven’. Met deze campagne willen zij het taboe over zelfmoord doorbreken en erop wijzen dat je terecht kunt voor hulp bij 113 Zelfmoordpreventie of hulp in je buurt. Meer informatie op www.113.nl

Pagina 6 van 46

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com