App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Dutch Arabic English Polish Turkish

Er zit beweging in de Brabantse geestelijke gezondheidszorg. Psychiaters en verpleegkundigen laten zich al langer zien in de maatschappij. Maar nu treden ook de opleiders en onderzoekers naar buiten. Vanaf juli starten zij de Brabant Academie: een netwerk dat over de muren van de eigen instellingen heen kennis over de psychiatrie deelt. De eigen cliënten en medewerkers profiteren daar van. En in de toekomst ook Brabanders met psychiatrische problemen die nu niet herkend worden.

Slimmer opleiden
De opleiders en onderzoekers van de Brabant Academie werken bij GGZ Oost Brabant, GGz Breburg, Reinier van Arkel en GGZ Westelijk Noord Brabant. Tot voor kort verzorgden de vier gespecialiseerde ggz-instellingen ieder hun eigen zorgopleidingen en bedrijfstrainingen. In de Brabant Academie doen ze dat voortaan samen, wat ook scheelt in de kosten. Dat is mooi, maar het is de academie vooral te doen om het delen van kennis. ‘Mensen met psychiatrische problemen zijn de meest kwetsbare mensen van onze samenleving,’ zegt Ariëtte van Reekum, een van de bestuurlijke kartrekkers van de Brabant Academie. ‘Zij hebben recht op de allerbeste zorg die we vandaag de dag kunnen bieden. En dat valt of staat met de meest actuele kennis die er is. Die kennis moet je niet voor jezelf houden, die moet je met elkaar delen.’

Samen onderzoek doen
De combinatie van opleiden én onderzoek maakt de Brabant Academie uniek. ‘Onderzoekers gedijen nu eenmaal het best in een open omgeving waarin zij samen nieuwe ideeën kunnen verkennen,’ vervolgt Van Reekum, ‘en dat is precies wat de Brabant Academie biedt.’ De deelnemers kunnen op een virtueel platform zien wie welk onderzoek doet en hoe ze de resultaten in de praktijk kunnen toepassen. ‘Een van onze verpleegkundigen heeft bijvoorbeeld aangetoond dat verslaafde psychiatrisch cliënten hun zucht naar cannabis beter aankunnen als de afdeling vooral ’s middags meer activiteiten organiseert. Zo’n simpele oplossing voor zo’n groot probleem! Die kennis moet je toch delen? Zoveel mogelijk cliënten moeten daarvan profiteren en het maakt het werk nog boeiender ook.’ Er zijn meer voordelen voor zorgprofessionals. Zij hoeven straks niet bij iedere instelling apart te shoppen, maar krijgen een breed palet van opleidingen en onderzoek voorgeschoteld. En een groter werkgebied om praktijkervaring op te doen.

Psychiatrische kennis in de regio
De Brabant Academie ziet kansen om in de toekomst ook professionals te helpen die in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met psychiatrische problematiek, maar dat niet altijd herkennen of weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Zoals mantelzorgers, thuiszorgers, wijkteams, verpleeghuizen en politie. Misschien met na- en bijscholing. Of door vragen uit de regio te beantwoorden. ‘Bij de gespecialiseerde ggz zien we deze mensen vaak pas als de problemen al boven het hoofd gegroeid zijn,’ aldus Van Reekum. ‘Dat is zonde, want hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op herstel.’ Of deze toekomstplannen ook echt uitgevoerd gaan worden, valt nog te bezien. Maar dat is meteen ook het unieke van de Brabant Academie: net als een vlucht vogels bepaalt het netwerk zelf welke kant de academie opgaat. De opleiders en onderzoekers kunnen daardoor steeds inspelen op de actuele behoefte aan kennis.

Financiering
De Brabant Academie wordt gefinancierd met een relatief kleine bijdrage van de oprichters zelf en de reguliere subsidies van de overheid voor opleiding en onderzoek. Uiteindelijk moet de academie ook geld in het laatje brengen. ‘Nou,’ nuanceert Van Reekum, ‘we willen in ieder geval kosten besparen door een gezamenlijke organisatie en ontwikkeling van de opleidingen.’ Daarnaast verwacht de academie meer bedrijfstrainingen te verkopen aan externe organisaties. Gemeenten en ggz-instellingen hebben de eerste modulen al in gebruik, zoals Suïcidepreventie en Wetgeving in de ggz.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator communicatie van de Brabant Academie Vivianne Viguurs, 06 10 55 1130, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Op dinsdag 27 juni a.s. organiseert GGZ Oost Brabant een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden over de verbouwing van het voormalig Regionaal Gezondheidscentrum (RGC) aan de Burgemeester de Kuyperlaan 5 in Veghel tot woonzorgvoorziening voor ouderen. De bijeenkomst vindt plaats op de eerste verdieping van het RGC. Deze start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Waarom deze verbouwing?

In 2015 heeft GGZ Oost Brabant het besluit genomen de zorg van landgoed Coudewater in Rosmalen elders in de regio onder te brengen. Vanaf dat moment is er samen met bewoners en hun naasten gekeken naar hun woonwensen en hoe we daar invulling aan konden geven. Voor 54 oudere cliënten betekent dit dat de Burgemeester de Kuyperlaan – na een verbouwing – een geschikte locatie is.

Tijdens de bijeenkomst zullen Edwin Dommerholt, directeur GGZ Oost Brabant, Jan-Willem de Groot, projectmanager vastgoed GGZ Oost Brabant en Marie-Jeanne Sas, architect meer vertellen over de verbouwing en verhuizing. De aannemer zal de aanwezigen informeren over de bouwlogistiek tijdens de uitvoering. Uiteraard is er gelegenheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Graag aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

 

De Raad van Bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over de toekomstige huisvesting van woon- en werkvoorziening (WWA) De Beemden op zorglandgoed Coudewater. De bewoners zullen voor een periode van 3 tot 5 jaar verhuizen naar de verblijfsvoorziening Emma op zorglandgoed Coudewater. Bestuurder Fred Pijls: “Deze herhuisvesting is de beste optie in het licht van kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van deze specialistische zorg voor deze specifieke cliëntengroep.”

De verhuizing is gepland in het najaar doch uiterlijk 1 januari 2018. Dan zal ook de poli van Autisme verhuizen van Oss naar de locatie Emma. Hiermee kan de zorgcontinuïteit (vanwege de beschikbaarheid van een multidisciplinair behandelteam) verder worden verbeterd en wordt het eenvoudiger om de op- en afschaling van behandeling en begeleiding adequaat te organiseren, dichtbij de mensen die deze zorg nodig hebben.

De herhuisvesting is nodig omdat de huidige voorziening niet meer voldoet aan de eisen, die de organisatie stelt aan de leef- en behandelomgeving voor deze specifieke cliëntendoelgroep met een specialistische zorgvraag op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS).  

Zorgverplaatsing Coudewater

Het voorgenomen besluit staat los van het project ‘Zorgverplaatsing van Coudewater naar de regio’ en de afbouw van verblijfplaatsen op landgoed Coudewater. Zoals bekend verhuizen de bewoners van verblijfsvoorziening De Vonder medio 2018 naar de locatie Burgemeester De Kuyperlaan in Veghel. Met de bewoners van de andere woningen op Coudewater zijn inmiddels op maat afspraken gemaakt, die passen bij hun specialistische zorgvraag en behandelplan.

Bij vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Vivianne Viguurs, communicatiemanager bereikbaar via T 06 – 10551130.

Bron     : Communicatie
Datum  : 24 mei 2017

 

Pagina 9 van 50

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw