banner nieuws

Dutch Arabic English Polish Turkish

Projectleider Rian van den Bogaart gaf een radio-interview bij Omroep Brabant over suïcidepreventie, het STORM-project (over preventie van depressie en suïcide bij jongeren) en de landelijke publiekscampagne De vraag van je leven.

http://www.omroepbrabant.nl/?epg/18467882/Wakker!+.aspx (bij circa 20 minuten)

Bron: Communicatie
Datum: 22 mei 2017

Op 18 mei vond het eerste Psy Café plaats bij Castella in Cuijk. 2017 05 18 Psy cafe Cuijk

Met ca. 40 bezoekers kijken we terug op een geslaagde avond.

Een mooi interview met ervaringsdeskundige Marinke Stassen stond als eerste op het programma. Aansluitend was er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De pauze is gebruikt voor informeel contact en het verkrijgen van informatie.
Met een inspirerend verhaal van naaste Tilly Gerritsma werd de avond afgesloten.

De organisatie was in handen van Indigo, Steunpunt Mantelzorg, Trialoog, Syntein, Sociom, BRIZ en GGZ Oost Brabant.

Het volgende Psy Café is op 23 november 2017 in Boxmeer.

Bron: Kitty Lamers, Land van Cuijk en Noord-Limburg

De Sandwichscholing die GGZ Oost Brabant afgelopen donderdag 11 mei organiseerde in de regio Oss-Uden-Veghel heeft veel positieve reacties opgeleverd van de deelnemers. Vele huisartsen, POH-GGZ-ers en andere ketenpartners (ruim 50 in de middag en ruim 30 ’s avonds) kregen tijdens de bijeenkomst informatie over suïcide-preventie en medicatie.

Tom Kuipers, psychiater High Intensive Care en William Gremmen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige namen het onderdeel suïcide-preventie voor hun rekening en vertelden over achtergronden en hoe hulpverleners het gesprek aan kunnen gaan met mensen die suïcidaal zijn. Om dit inzichtelijk te maken, werd vervolgens een situatie nagebootst, met behulp van een POH-GGZ die ook actrice is. Ook de suïcide-preventie app die GGZ Oost Brabant als hulpmiddel ontwikkelde kwam aan bod.

Medicatie
Naast dit onderdeel suïcidepreventie gaven Ina Nijkamp, programmaleider en verpleegkundig specialist, en Evelyn van Bussel, psychiater informatie over medicatie en hoe je kunt beoordelen welke medicijnen in bepaalde situaties het beste zijn. De papieren informatie die werd verstrekt vond gretig aftrek.

Het was de eerste keer dat een dergelijke geaccrediteerde gecombineerde scholing voor huisartsen, POH-GGZ-ers en ketenpartners werd gehouden. De bezoekers hebben gevraagd of er in het najaar een vervolg kan komen. Hieraan willen we graag gehoor geven, het was een waardevolle bijeenkomst en heeft onze relatie met ketenpartners verstevigd.

Bron: Inge Janssen
Datum: 15 mei 2017

Pagina 3 van 28

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven

Achtergrond-blauw