App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-langdurigverblijf

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

Dutch Arabic English Polish Turkish

Onze cliënten hebben een achtergrond op het gebied van schizofrenie en persoonlijkheidsproblemen, of een combinatie hiervan. Deze problematiek komt bij onze cliënten ook voor in combinatie met een verslavingsprobleem. Daarnaast komen diverse andere psychiatrische problemen, die 24-uurs zorg op een instellingsterrein vereisen, voor bij onze cliënten.

Het alleen wonen in een appartement heeft voor onze cliënten een sterke meerwaarde; het verhoogt hun geluk en biedt de mogelijkheid om hun zelfstandigheid en welbevinden te ontwikkelen. Veel cliënten vinden het alleen wonen prettiger, omdat het minder belastend is voor hen dan het wonen in groepsverband.

De leeftijd van de huidige bewoners varieert van ongeveer 20 tot 65 jaar.

Voor wie?

Springelbeek 1, 2 in Boekel is een appartementencomplex dat huisvesting kan bieden aan maximaal eenendertig personen. Wij bieden cliënten met psychiatrische beperkingen de gelegenheid om alleen te wonen, zonder dat er hoge eisen gesteld worden met betrekking tot zelfstandigheid en/of zelfredzaamheid.

Doelgroep

Volwassenen en Ouderen

Soort zorg

Wonen

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje