Dutch Arabic English Polish Turkish

Sinds 2015 veranderde er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning. Dat heeft ook gevolgen voor de GGZ.

De AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is opgenomen in:

  • de WMO 2015 (gemeente – Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • de Jeugdwet (kinderen onder de 18 jaar vallen onder de gemeente)
  • de Zorgverzekeringswet (vanaf 18 jaar)
  • de nieuwe Wet langdurige zorg.

Meer algemene informatie over de wijzigingen in de zorg vind u via de site van het ministerie van VWS www.hoeverandertmijnzorg.nl

Ook is een video met uitleg over de nieuwe wetten ontwikkeld:

 

         

Het Ministerie heeft twee hulplijnen ingesteld:

  • helpdesk voor burgers T 0800 - 0126
  • helpdesk voor verwijzers T 030 - 273 99 00
 

We zullen onze informatievoorziening en site steeds updaten met nieuwe informatie zodra deze voor handen is.

Jeugd-GGZ

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ.

Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit dan niet meer in het pakket van de zorgverzekering. Dit geldt alleen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met hun ouders. Wij behandelen en begeleiden ook jongeren van 18 jaar en ouder en hun naasten. Deze behandeling blijft wel vergoed door de zorgverzekeraar. Voor deze hulp geldt een eigen risico.

Rol gemeenten 2015

Gemeenten zorgen vanaf 2015 voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen en stoornissen. Gemeenten kopen die zorg in bij verschillende zorginstellingen, waaronder GGZ Oost Brabant. Hierdoor kan het aanbod per gemeente verschillen. Verwijzing blijft wel verlopen via uw huisarts.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven