App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu
Dutch Arabic English Polish Turkish

De kosten van uw behandeling en/of verblijf worden vergoed door uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet), de gemeente (WMO en Jeugdwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg).

De rekening gaat in de meeste gevallen rechtstreeks van GGZ Oost Brabant naar de instantie die deze vergoedt.

Van AWBZ naar WLZ

Bent u (vrijwel) direct voorafgaand aan uw opname bij ons in een instelling opgenomen geweest? Dan worden voor de berekening van het eerste verblijfsjaar de perioden van verblijf in beide instellingen bij elkaar opgeteld. U valt onder de WLZ vanaf het moment dat de totale verblijfsduur langer is dan drie jaar.

Als u vóór opname bij ons al een bijdrage moest betalen voor een verblijf in een instelling, dan valt u vanaf de eerste dag van opname bij ons ook onder de WLZ-regeling en moet u hiervoor de eigen bijdrage betalen.

Verblijf in beschermde woonvorm

Iemand die verblijft in een beschermde woonomgeving, krijgt hiervoor een WLZ-zorgpakket. Het meest voorkomende zorgpakket bij beschermd wonen met begeleiding is een C-pakket.

In het pakket voor beschermd wonen zit géén vergoeding voor behandeling. Wanneer u ambulante behandeling nodig hebt of tijdelijk opgenomen wordt dan worden de behandeling en het verblijf (gedurende het eerste jaar) betaald uit de Zorgverzekeringswet. Ook hiervoor geldt dat u vanaf 1 januari 2012 een eigen bijdrage moet betalen. Daarnaast is dan het eigen risico van toepassing. Blijft u tijdens de opname ingeschreven staan op de beschermd wonen locatie, dan betaalt u hiervoor ook een eigen bijdrage voor de WLZ.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven