App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-angst-kindenjeugd

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Wat is een angstoornis bij kind en jeugdigen?

Als uw kind langere tijd verdrietig is, geen zin meer heeft in leuke dingen, snel boos is of angstig en vaak moe, kan het zijn dat hij een depressie of een angststoornis heeft.

Door angst gaat uw kind misschien situaties uit de weg. Hierdoor doet hij niet meer de dingen die hij graag zou willen doen. In die gevallen spreken we over een angststoornis.

Angststoornissen bij kinderen en jongeren uiten zich op allerlei manieren: u kind kan trillen, hoofdpijn en buikpijn hebben en overmatig piekeren. Ook kan hij situaties uit de weg gaan, veel huilen en prikkelbaar of opstandig gedrag vertonen.

Behandeling

Onze behandeling van een angststoornis of depressieve stoornis bestaat meestal uit twee onderdelen:

  1. Therapie in de vorm van gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten en uitleg geven over de aandoening en hoe daar mee om te gaan.
  2. Als er meer problemen zijn dan alleen angst en/of depressie bieden wij op maat aanvullende zorg. Hierbij kunt u denken aan medicatie, ouderbegeleiding of ondersteuning thuis.

Stappen

We willen eerst een goed beeld krijgen van wat er precies aan de hand is. Daarom vragen wij u en uw kind als het 12 jaar of ouder is, om een aantal vragenlijsten (thuis) in te vullen. Daarna volgt er een intakegesprek, zodat we nog meer informatie krijgen over de problemen die spelen en uw vragen om hulp.

Als na het intakegesprek nog niet goed duidelijk is wat er aan de hand is, krijgt uw kind mogelijk meer onderzoeken, bijvoorbeeld een observatie, psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek.

Vervolgens volgt de diagnose en een voorstel voor de behandeling. We bespreken dit met u en uw kind.

Ouders

Zeker bij kinderen op de basisschool betrekken wij u als ouders zeer nauw bij de behandeling. Tijdens de behandeling leert u met uw zoon of dochter en zijn of haar klachten omgaan.

Als het kind ouder is, richt de behandeling zich meer op hem/haar zelf en betrekken we u alleen in overleg met hem of haar actief bij de behandeling. 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje