App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-Anorexia

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Anorexia nervosa is een eetstoornis. De belangrijkste kenmerken van anorexia nervosa zijn het onderdrukken van de eetlust en gestoord eetgedrag. Mensen met anorexia zijn bang om aan te komen en vinden zichzelf te dik, zelfs als ze heel dun zijn. GGZ Oost Brabant behandelt mensen met deze aandoening.

Behandeling

Als u bent doorverwezen naar de GGZ Oost Brabant, krijgt u eerst een uitnodiging voor één of twee intakegesprekken en vervolgens een adviesgesprek. Tijdens deze gesprekken kijken we samen met u naar uw eetstoornis. We besteden aandacht aan het voedingspatroon, de relatie met de spiegel en weegschaal en de rol die de ziekte in uw leven speelt. Vervolgens start u in de zogenaamde pretherapiegroep. Deze bereidt u voor op de behandeling.

Hoe ziet mijn behandeling eruit?

De pretherapiegroep: voorbereiding op de behandeling

De pretherapiegroep komt één keer per week anderhalf uur bij elkaar. U werkt tijdens deze behandeling aan uw motivatie om de  eetstoornis aan te pakken. Dit doet u ondermeer door de voor- en nadelen van uw ziekte op een rijtje te zetten, door erover (te leren) praten en door gerichte huiswerkopdrachten te maken. Ook uw eetgewoonten, uw  lichaamsbeeld,  uw zelfbeeld en het sociaal functioneren komen aan bod.  Ook krijgt u een psychologisch onderzoek en maken we samen met u een plan voor uw start in de intensieve groepsbehandeling.

Intensieve groepsbehandeling

Na de pretherapiegroep komt u in de Anorexia Nervosa (AN) ochtendgroep. Dit houdt in dat u vier of vijf ochtenden het programma volgt. De behandeling is gericht op het bereiken van een normaal eet- en beweegpatroon en  een bij leeftijd en lengte passend gewicht. Uw behandeling is daarnaast gericht op het leren omgaan met de stress die samenhangt met eten en gewichtsherstel. Verder maken we een begin met het werken aan een realistische lichaamsbeleving en de eventuele onderliggende problemen.

In overleg is er een mogelijkheid om door te stromen naar de AN-middaggroep. U volgt dan drie middagen en eventueel één ochtend het programma. De behandeling is gericht op het krijgen van een gezonde lichaamsbeleving en het onderzoeken en aanpakken van problemen die invloed hebben op uw eetstoornis, zoals het verlangen naar perfectie, de vrees voor controleverlies en onzekerheid.

Therapie in een groep heeft als voordeel dat u herkenning kunt vinden bij elkaar en elkaar kunt steunen.

Aanvullend of in plaats van (groeps)behandeling bieden wij ook (intensieve) ambulante behandelingen aan.

Hoe lang duurt mijn behandeling?

U begint enkele maanden in de pretherapiegroep. Het intensieve deel van de behandeling is opgebouwd in periodes van drie maanden. De ochtendgroep kan 1 of 2 periodes duren en de middaggroep duurt 2 tot 3 periodes.

Klaar met de behandeling, en dan?

Wij hebben een nazorgprogramma om u te helpen de bereikte resultaten vast te houden terwijl u weer uw ‘normale’ leven oppakt. Deze helpen u om ervoor te zorgen  dat u het bereikte resultaat houdt en niet opnieuw problemen met eten krijgt. Ook is er de mogelijkheid hiervoor een beroep te doen op een hulpverlener in (de buurt van) uw woonplaats.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje