App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-autisme

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Een ASS is een levenslange, vaak onzichtbare beperking die invloed heeft op vele levensgebieden in alle levensfasen. Naast beperkingen, beschikken mensen met een autisme spectrum stoornis vaak over bijzondere eigenschappen. De mate waarin een autisme spectrum stoornis zich uit in het dagelijks leven, verschilt erg per persoon. Dit vraagt om behandeling en begeleiding op maat.

Behandelingen

Het aanbod van GGZ Oost Brabant voor volwassenen met ASS bestaat uit:

  1. Diagnostiek
  2. Behandeling en begeleiding in een woon- en werkvoorziening

Daarnaast werken wij nauw samen met andere afdelingen van onze organisatie waar zowel mensen met ASS als hun naasten hulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld bij onze zorggroepen Kinder en Jeugd GGZ, Ouderenzorg en Langdurende GGZ die in verschillende regio's actief zijn.

Diagnostiek

Na uw aanmelding bij de polikliniek, krijgt u enkele vragenlijsten thuisgestuurd en wordt u uitgenodigd voor een onderzoekstraject dat meerdere dagdelen in beslag zal nemen. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de behandelaar een toelichting geeft op de diagnose. U krijgt een uitgebreid verslag van het gehele onderzoekstraject waarin wij onze bevindingen schriftelijk toelichten. Als er sprake is van een stoornis in het autisme spectrum bespreken wij tevens met u wat onze adviezen zijn voor behandeling of begeleiding en waar u en uw omgeving rekening mee moeten houden zodat uw kwaliteiten optimaal tot hun recht komen.

Samen met de mensen die u het beste kennen

Gedurende het hele onderzoekstraject stellen wij betrokkenheid van uw familie of naasten erg op prijs. Zij kunnen voor ons een bron van informatie zijn over bijvoorbeeld uw jeugd of uw huidige functioneren. Wij overleggen met u welke personen hiervoor in aanmerking kunnen komen, voordat wij hen uitnodigen voor aanvullende informatie.

Ambulante behandeling

Kennis van ASS is van belang bij het leren omgaan met deze aandoening. Wij besteden we dan ook uitgebreid aandacht aan 'psycho-educatie' (informatie over de aandoening), zowel in groepsverband als individueel en bij voorkeur samen met een familielid of naaste. Een ASS is een aandoening die niet te genezen is. Wel zijn er gerichte behandelingen mogelijk waarmee bijkomende klachten kunnen worden beperkt. De inhoud van uw behandeling stellen we samen met u op. De behandelingen die wij aanbieden, richten zich o.a. op het verminderen van gedragsproblemen, schakelproblemen, stemmingsproblemen, angsten, obsessies, seksualiteit of problemen in de thuissituatie met partner, ouders of kinderen. Uw behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit gesprekstherapie, medicatie, begeleiding om de dagelijkse structuur te verbeteren of therapie samen met uw partner. De behandeling zal veelal een kortdurend karakter hebben. Mocht langdurende behandeling en begeleiding nodig zijn, dan zoeken wij samen met u naar een geschikt zorgaanbod binnen onze eigen organisatie of daar buiten.

Behandeling en begeleiding in een woon- en werkvoorziening

Mensen die langere tijd - of hun hele leven - zorg en begeleiding nodig hebben, zijn bij ons in goede en vertrouwde handen. Wij hebben twee woon- en werkvoorzieningen waar mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) wonen, werken, behandeld en begeleid worden.

Deze woon- en werkvoorzieningen zijn er voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben en voor wie het moeten schakelen tussen wonen en werk of dagbesteding elders te veel prikkels en problemen oplevert. Het wonen, werken, begeleiden en behandelen is op deze voorzieningen volledig geïntegreerd en kan aangepast worden aan de mogelijkheden van de bewoner.

De Boerderij in Reek is een voorbeeld van een woon- en werkvoorziening voor volwassenen met een ASS. De Beemden in Rosmalen, gelegen op het terrein van zorgpark Coudewater, is een woon- en werkvoorziening voor jongeren met een ASS.

Daarnaast hebben wij verschillende andere mogelijkheden voor mensen met een ASS die 24-uurs zorg nodig hebben:

GGZ Oost Brabant heeft nog een uitgebreid aanbod woonvoorzieningen gelegen in woonwijken, waar onder andere mensen met een autisme spectrum stoornis wonen, bijvoorbeeld De Baroniehof in Helmond en de Verdistraat in Oss. Minderbegaafde mensen met een autisme spectrum stoornis kunnen een beroep doen op het specialistisch zorgaanbod van afdeling LVB-P (Licht Verstandelijk Beperkte mensen met Psychiatrie).

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje