App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-boulimia-nervosa-volwassenen

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Wat is boulimia nervosa?

Boulimia nervosa is een eetstoornis. De belangrijkste kenmerken van boulimia nervosa zijn eetbuien met controleverlies, gedrag gericht op gewichtscontrole, zoals braken en laxeren en overmatig bewegen. Mensen met boulimia lijden vaak aan een extreme bezorgdheid over lichaamsvorm en gewicht. GGZ Oost Brabant behandelt mensen met boulimia nervosa.

Behandelingen

Wat staat mij te wachten?

Als je bent doorverwezen naar de GGZ Oost Brabant krijg je eerst een uitnodiging voor één of twee intakegesprekken en een adviesgesprek. Tijdens deze gesprekken onderzoeken we samen met jou je eetstoornis. We besteden aandacht aan het eetpatroon, de relatie met de spiegel en de weegschaal en de rol die de ziekte in jouw  leven speelt. Vervolgens start je in de pretherapiegroep. Deze bereid  je  voor op de behandeling.

Hoe ziet mijn behandeling eruit?

De pre-therapiegroep komt één keer per week anderhalf uur bij elkaar. Je werkt hier  aan je motivatie om de eetstoornis aan te pakken. Dit doe je  onder meer door de voor- en nadelen van je  stoornis  te onderzoeken, erover (te leren) praten en door gerichte huiswerkopdrachten te maken. Ook je eetgewoonten, je  lichaamsbeeld,  je zelfbeeld en het sociaal functioneren komen aan bod en je krijgt een psychologisch onderzoek.

Tweedaagse/Driedaagse behandelgroep

Na de pre-therapie kun je starten in de twee- of driedaagse behandelgroep. Dit houdt in dat  je op twee dagen een dagprogramma volgt tussen 9.00 en 17.00 uur. Er is nog een derde dag waaraan je, als dit nodig is, kunt deelnemen. Het doel van de behandeling is het krijgen van een normaal eet- en beweegpatroon  en  stoppen met braken en laxeren. Als dat lukt zullen je eetbuien meestal ook ophouden. Daarna gaan we samen met jou de negatieve gevoelens aanpakken die de eetstoornis in stand houden. Ook het ontwikkelen van een reële lichaamsbeleving is een belangrijk onderdeel . in een groep heeft als voordeel dat herkenning kunt vinden bij elkaar en elkaar kunt steunen.

Aanvullend of in plaats van (groeps)behandeling bieden wij (intensieve) ambulante behandelingen  aan.

E-mental health

Aanvullend op en ter versterking van de behandeling bieden wij begeleiding via e-mental health aan. Hoe lang duurt mijn behandeling? De pre-therapiefase duurt enkele maanden.. De deeltijdbehandelgroep is opgebouwd uit periodes van drie maanden. Na elke periode vindt een evaluatie plaats van het behandelplan, waarna besloten wordt of je stopt of doorgaat naar een volgende periode. De meeste cliënten  maken gebruik van twee tot drie periodes.

Klaar met de behandeling, en dan?

Na de deeltijdbehandeling is er een nazorgprogramma om je te helpen de bereikte resultaten vast te houden terwijl je weer je ‘normale’ leven oppakt. 

Familie en partner

Je familie en/of partner hebben een belangrijke rol en worden betrokken bij de behandeling. Er zijn familieavonden en oudercursussen  waarin therapeuten uitleggen wat een eetstoornis is, hoe de behandeling er uit ziet en hoe zij er mee om kunnen gaan. Op indicatie vinden er relatiegesprekken en gezinsgesprekken plaats. Ook geven wij begeleiding thuis als dat wenselijk is.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje