App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-NAH 2

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

NAH Huize Padua biedt specialistische behandeling en revalidatie aan mensen van 18-75 jaar met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met ernstige gedragsproblemen. Ons behandelteam, dat bestaat uit allerlei deskundigen op het gebied van behandeling, paramedische zorg, therapie en wonen en dagbesteding, brengt revalidatie- en psychiatrische zorg samen. Wij  revalideren  de  lichamelijke beperkingen, en behandelen de cognitieve problemen en de gedragsproblemen en/of psychiatrische klachten.

Intake en behandeling op maat

De intakeprocedure start met een verwijzing door huisarts of medisch specialist. Hierna vindt een gesprek plaats met u en uw naasten. Tijdens dit gesprek proberen wij een goed beeld te krijgen van uw situatie, uw problemen en de gewenste doelen. Soms is het nodig nader onderzoek te doen. Hieruit volgt een advies. Dit kan zijn extra onderzoek, behandeling of (thuis)begeleiding, maar soms ook doorverwijzing naar een andere instelling. 

Behandeling

Er zijn verschillende vormen van zorg en behandeling bij NAH Huize Padua. Ons aanbod bestaat uit een polikliniek voor onderzoek, ambulante behandeling, en nazorg. Daarnaast hebben we twee klinieken, waar revalidatie en rehabilitatie worden aangeboden en een voorziening voor langdurig verblijf. Ook bieden we consultatie aan verwijzers en ketenpartners.

De behandeling op Huize Padua kent drie aandachtgebieden:

Somatische revalidatie
Somatische (lichamelijke) revalidatie is onder meer gericht op verbetering van de motoriek en de mobiliteit zoals lopen en rolstoelgebruik.

Cognitieve revalidatie
Hersenletsel heeft vaak cognitieve defecten tot gevolg. Dit zijn stoornissen in uw waarneming, taal of denken (geheugen, aandacht, concentratie). Bij revalidatie richten we ons samen met u vooral op het benutten van de capaciteiten die u wél heeft.

Behandeling van bijkomende gedragsproblemen en andere psychologische- en psychiatrische problemen
Bij veel cliënten treden door het hersenletsel veranderingen op in het gedrag. Onze behandeling varieert van gesprekken tot het voorschrijven van medicijnen. Ook besteden we aandacht aan toekomstverwachtingen die anders zijn geworden door het hersenletsel. 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje