App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-trauma-jeugd

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Een onverwachte, ingrijpende en/of schokkende ervaring

Een psychisch trauma kan ontstaan na een schokkende gebeurtenis. Voorbeelden hiervan zijn seksueel misbruik, (slachtoffer van) geweld of een ongeval. Wat iemand als traumatisch ervaart, is voor iedereen verschillend. Dat is afhankelijk van iemands karakter en of hij over zijn ervaring kan praten. Als een kind of jongere lange tijd last blijft houden van een traumatische gebeurtenis kan daardoor een psychiatrische stoornis ontstaan. Er wordt over het algemeen een onderscheid gemaakt in twee soorten trauma:

  1. Psychische klachten na een eenmalige schokkende ervaring, bijvoorbeeld een ongeluk
  2. Psychische klachten na een serie van traumatische gebeurtenissen, bijvoorbeeld (seksuele) mishandeling of geweld in het gezin.

Behandelingen

Intake, diagnose en behandeling

We willen eerst een goed beeld krijgen van wat er precies aan de hand is. Daarom vragen we ouders en jongeren van 12 jaar en ouder, een aantal vragenlijsten thuis in te vullen. Daarna volgt er een intakegesprek, zodat we nog meer informatie krijgen over de problemen die spelen en de vragen om hulp. Als duidelijk is wat er aan de hand is, dan volgt de diagnose en een voorstel voor de behandeling. We bespreken dit met u en uw kind. Behandeling algemeen
Bij de behandeling van een psychisch trauma maken we een onderscheid tussen een eenmalige traumatische gebeurtenis en een serie van traumatische gebeurtenissen. Na een eenmalige traumatische gebeurtenis starten we gelijk met de behandeling en na een serie van traumatische gebeurtenissen besteden we eerst aandacht aan het weer rustig krijgen (stabiliseren) van uw kind en omgaan met de klachten.

Behandeling eenmalige traumatische gebeurtenis

De behandeling bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:

  • Uitleg over wat er aan de hand is en hoe daar mee om te gaan.
  • Om de traumatische gebeurtenis te verwerken krijgt uw kind therapie. Dit is in verschillende vormen mogelijk, bijvoorbeeld EMDR, therapie door middel van schrijven of spel, confrontatie met de beangstigende gebeurtenis. Aanvullend hieraan zetten we soms, in overleg, medicatie in of voeren we gezinsgesprekken.

Behandeling serie traumatische gebeurtenissen

Voordat de behandeling start, zorgen we er eerst voor dat uw kind rustig wordt. Dit doen wij door uitleg te geven over wat er aan de hand is. Ook leert hij vaardigheden aan die hem helpen te ontspannen en de klachten onder controle te krijgen. Aanvullend hieraan is het soms nodig dat uw zoon of dochter medicijnen neemt of bieden we thuis begeleiding aan. Zodra uw zoon of dochter rustig is en de klachten enigszins onder controle heeft, bestaat er de mogelijk om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld naar persoonlijkheid of intelligentie. Hoe de behandeling van psychische klachten na een serie van traumatische gebeurtenissen er precies uit ziet is afhankelijk van de ernst van de problemen. Over het algemeen is de therapie gericht op het verwerken van de gebeurtenissen. Dit is in verschillende vormen mogelijk, bijvoorbeeld EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), therapie door middel van schrijven of spel. Daarnaast kan groepsbehandeling worden ingezet of praktische hulp en indien nodig langdurige begeleiding/behandeling.

Ouders

Zeker bij kinderen op de basisschool betrekken wij u als ouder ouders zeer nauw bij de behandeling. Tijdens de behandeling leert u met uw zoon of dochter en zijn of haar klachten omgaan. Als uw kind ouder is, richt de behandeling zich meer op hem of haar zelf en betrekken we u als ouders alleen in overleg bij de behandeling.

Nazorg

Enkele maanden nadat de behandeling is afgerond, krijgt uw kind als u dat wilt nog een gesprek met de behandelaar om te bespreken of het goed blijft gaan.
Als na afloop van de behandeling blijkt dat uw kind nog nazorg nodig heeft, kunnen we in overleg een vervolgbehandeling starten. Deze bestaat uit een vorm van therapie of begeleiding.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje