App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-zelfmoordgedachten

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Gemiddeld maken jaarlijks zo'n 1.500 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Het aantal mensen dat over suïcide denkt, ligt veel hoger. Boven de 400.000. Van deze mensen doet bijna een kwart een suïcidepoging.

Zelfmoordgedachten zijn vaak een reactie op heftige problemen waar geen oplossing voor lijkt te zijn. Iemand die erover denkt zelfmoord (suïcide) te plegen heeft teveel last van problemen. Hij of zij wil dat er een einde komt aan deze zware situatie en ziet geen andere oplossing meer dan zelfmoord.

Praat over zelfmoordgedachten

Het is belangrijk dat u uw gedachten over zelfmoord deelt met iemand die u vertrouwt. Dit kan een familielid of vriend zijn. Misschien vindt u het juist makkelijker om met iemand te praten die u minder goed kent. Bijvoorbeeld met uw huisarts, bedrijfarts, vertrouwenspersoon of een collega. U kunt ook anoniem bellen of chatten over uw probleem via 113.nl. Praten lucht op. Blijf er niet alleen mee rondlopen, anderen kunnen helpen.

Kenmerken

Mensen die een einde aan hun leven willen maken, zenden hierover zelden duidelijke signalen uit. Ze doen juist vaak hun best om hun omgeving niet te alarmeren. Maar suïcidale mensen gedragen zich vaak langere tijd wel op een manier die zorgen baart. Zo zijn ze meestal erg somber. Ze kunnen last hebben van sterke stemmingswisselingen, erg prikkelbaar en agressief zijn, of snel huilen. Ook hebben ze vaak nergens meer interesse in. Ze trekken zich terug en raken onbereikbaar. Vaak verwaarlozen ze zichzelf. Ook slapeloosheid of juist extreem veel slapen, veel drank of drugs gebruiken en verslechterde school- of werkprestaties zijn mogelijke signalen. Een alarmerend signaal is ook het weggeven van persoonlijke bezittingen waaraan iemand veel waarde hecht. Sommige mensen laten tussen de regels door blijken dat ze niet meer verder willen.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje