Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

Bevlogen gerealiseerd

13

Patiënten in zorg

13.098

Feitelijke bedden (incl. beschermd wonen en BOPZ)

976

Geopende DBC’s

15.077

Gesloten DBC’s

17.299

Verzorgingsdagen (incl. beschermd wonen en BOPZ) 327.013

Totaal aantal patiënten in behandeling

19.961

Dagactiviteiten

18.001

Aantal medewerkers in loondienst (fte)

2.095

Feiten en cijfers*

*

Cijfers en feiten op 31 december 2014

AWBZ

Zorgkantoor

ZRA

Forensisch

Overig

ZVW

AWBZ

Forensisch

ZRA

WMO

Overig

Representatiemodel

Zorgkantoor

Ministerie van Justitie

Menzis

Gemeente Hemond

Gemeente Oss

Derden

CZ

VGZ

Menzis

Achmea

Multizorg

DSW

Overige zorgverzekeraars

Zorgkantoor

Ministerie van Justitie

Menzis

Gemeente Hemond

Gemeente Oss

Derden

CZ

VGZ

Menzis

Multizorg

DSW

Overige zorgverzekeraars

Gemeenten Peelregio

Gemeenten Regio Meijerij

Gemeenten Regio Oss

Gemeenten Dommelvallei

Gemeente Regio N-Limburg

Zorgkantoor (nieuwe org.)

Ministerie van Justitie

Menzis

Derden

Gemeente Regio NO Brabant

Gemeente Regio ZO Brabant

Gemeenten Peelregio

Gemeenten Dommelvallei

Gemeente Regio N-Limburg

ZVW

AWBZ

Forensisch

ZRA

WMO

Overig (RW)

ZVW

WMO

WLZ

Forensisch

ZRA

Overig (RW)

Jeugdwet

Ontwikkeling GGZ in de laatste jaren

VOOR 2008

2009-2013

2014

2015

Ministerie van VWS heeft landelijk uitstel verleend tot 1 december voor het deponeren van de jaarrekening.

2008 - 2015

van 5 naar 50 financieringsstromen

2012

invoering eigen bijdrage

2013

scheiden wonen en zorg

2014

omvorming Basis GGZ en Specialistische GGZ

2015

transities Jeugdwet, WMO, WLZ