Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

WERKEN

“Verbindend werken is een combinatie van de

‘zachte’ kant met thema’s als persoonlijk

leiderschap, transparant in verbinding staan,

sturen op verbinding en resultaat, kennis

delen, samenwerken en ontmoeten en de ‘harde’

kant de randvoorwaarden als faciliteiten

in werkplekken en ICT-voorzieningen.”

Marianne Holleman, directeur HR

In 2014 zijn voorbereidingen gestart

om ‘Verbindend werken’ in

Helmond en Oss te realiseren

Elkaar kunnen en willen bereiken is cruciaal voor het realiseren van onze

doelen. Door de decentralisaties en de roep om meer zelfredzaamheid

is het essentieel dat we onderdeel zijn in het fijnmazig netwerk rondom

onze cliënten over onze organisatiegrenzen heen.

Medewerkers van GGZ Oost Brabant moeten goed de weg weten om

waarde toe te voegen. Andersom zullen we meer en meer transparant

moeten zijn voor cliënten, verwijzers en ketenpartners.

Vanuit dat perspectief zoeken we actief de samenwerking op en

investeren we stevig in het leggen van verbindingen, zowel binnen als

buiten de organisatie. ‘Buiten winnen’ is immers ’binnen beginnen’.

De introductie van Verbindend werken binnen de verschillende

onderdelen van GGZ Oost Brabant sluit vaak aan bij verhuismomenten,

om vierkante meters te reduceren en zo kosten te verminderen.

Visiedocument

Bijeenkomsten voor leidinggevenden

Werkplekkenbeleid

geformuleerd

Resultaten

Bevlogen gerealiseerd

15