Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel groep,

de Viersprong en GGZ Westelijk Noord-Brabant bekrachtigden op

5 november hun nauwere samenwerking ‘A59’. De oprichting

van

de A59 Coöperatief B.A.

is daarmee een feit. Het doel van de

coöperatie is de kwaliteit te verbeteren en kosten te verminderen

ten gunste van onze cliënten.

De organisaties kiezen bewust voor

een niet vrijblijvende vorm van

samenwerken

. Dat betekent dat op de gekozen thema’s gezamenlijke

besluitvorming plaatsvindt maar met behoud van profiel en eigenheid

van iedere organisatie. De gekozen thema’s zijn opleiding & onderzoek &

e-learning, facilitaire zaken & inkoop van goederen en diensten, salaris- &

personeelsadministratie en hoog specialistische GGZ. Ieder thema heeft

een eigen werkgroep met daarin medewerkers van de verschillende

instellingen, aan iedere werkgroep zijn een of meerdere bestuurders

verbonden. Belangrijke stappen en voorgenomen besluiten vanuit de

werkgroepen worden altijd eerst voorgelegd aan de medezeggenschaps-

organen.

Vijf Brabantse GGZ-organisaties

bundelen hun krachten

Resultaten

18

Bevlogen gerealiseerd

Gezamenlijke aanschaf van een

inkoop- en logistiek

systeem (kostenvoordeel).

Pilot ontwikkeling van modules

e-learning

, samen ontwikkelen en daarna

gezamenlijke inkoop.

Samenwerking op het gebied van

opleiding/scholing.

Gezamenlijke keuze maken voor een

E-HRM-systeem

.