Previous Page  22 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 48 Next Page
Page Background

22

Bevlogen gerealiseerd

• Maart 2013 verscheen de eerste editie van

LINK

.

• De Task Force Werving Psychiaters zet verschillende activiteiten in om psychiaters aan te trekken, zoals een

recente bijeenkomst voor jonge psychiaters, de deelname aan de beursvloer van het NVVP-voorjaarscongres en

een

Linkedin-campagne

.

https://nl.linkedin.com/company/ggz-oost-brabant

• Er verschijnt in juni een speciale jeugd-transitie-editie van ons publieksmagazine

LINK

.

www.ggzoostbrabant.nl/linkplus.

Hiermee bereiken we 275.000 lezers in Oost-Brabant.

• Ook in maart (Week van de Psychiatrie) en oktober (Dag van de GGZ) verschijnt er een

LINK

bij het regionale

dagblad.

De zomermarkt van Huize Padua

trekt ruim 4000 bezoekers. Op de

najaarsbraderie van Coudewater

komen ruim 600 belangstellenden.

• Ruim 600 mensen die de jeugdhulp een warm hart toedragen en zich zorgen maken over de invoeringswijze

van de transitie gaan digitaal

kopjeOnder.Nu

[link]

. Met de inzet van diverse (digitale) media is volop aan-

dacht gegenereerd voor Jeugdhulp in Brabant.

• In oktober 2014 verschijnt het boekje

‘Vallen en weer Opstaan’

. Hierin verwoorden cliënt, naaste en behan-

delaar wat onze zorgvisie inhoudt en hoe we deze realiseren. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt tijdens het

afscheidssymposium van psychiater Remy Roest, een warm pleibezorger van de Herstelvisie van Anthony.

• In november verschijnt in het Brabants Dagblad een speciale

themapagina

met ervaringsverhalen

Werken aan een leven dat de moeite waard is’

.

• Op onze locaties organiseren vrijwilligers van Grip infocentra in december

inloopsessies

over de veranderin-

gen in de GGZ per 2015

• In december 2014 ging onze vernieuwde website

www.ggzoostbrabant.nl

live.

In verbinding met de omgeving

Resultaat

Met regelmaat organiseren wij activiteiten voor onze cliënten, naasten én onze buren. Zo werken

we mee aan participatie en juiste beeldvorming van kwetsbare mensen met een psychiatrische

aandoening. Ook digitaal ontmoeten we steeds meer onze cliënten, hun familie, (potentiële)

medewerkers en andere belangstellenden. Via sociale media en onze internetsite proberen we

het contact te leggen, ervaringsverhalen te delen en ervaringen uit te wisselen.

“Je bent niet je

ziekte, je hebt een

aandoening en

daar kun je

mee leren leven.”

Remy Roest, psychiater

1

Vallen

en weer

opstaan

Herstellen vanuit eigen kracht