Previous Page  33 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 48 Next Page
Page Background

Bevlogen gerealiseerd

9

VEILIGHEID

Excellente zorg,

een zorg van

jou en mij

Met het project Excellente Zorg daagt

GGZ Oost Brabant zorgverleners uit

om hun mening te geven over hun

werkomgeving, een actieve bijdrage te

leveren en hun professionele deskun-

digheid actief in te zetten en te blijven

ontwikkelen. Voorop staat dat dit ten

goede komt aan de cliënt. En daar-

naast levert het zorgverleners persoon-

lijk met name ook plezier, invloed,

ruimte en steun voor initiatieven op.

Kijk op

‘In Amerika is alles groots en

tot in de puntjes georganiseerd’

Carlijn van der Heijden, verpleegkundige op de Beemden,

een woonwerkvoorziening voor jongeren met autisme,

maakte een studiereis naar een ziekenhuis in Chicago in

het kader van Excellente zorg.

“Ik was voornamelijk benieuwd naar juist de kleine en prak-

tische dingen die ze in Amerika anders doen om zo efficiënt en

cliëntgericht te werken. Amerikanen hebben echt alles uit-

gedacht. Ik hoop van harte dat de Excellente zorg aanpak blijft

en ook op andere locaties gaat landen. Omdat je juist de dingen

‘op de vloer aanpakt’, dus doordat initiatieven echt vanuit de

medewerkers zelf komen en afdelingsgericht zijn, worden

resultaten snel zicht- en merkbaar. Het is maatwerk dat van

‘bottom up’ komt.”

Dag meegelopen op de ER (spoedeisende hulp)

van het ziekenhuis. Ongelofelijk hoeveel

psychiatrische patiënten daar komen, omdat

er verder weinig mogelijkheden zijn. Ik

geloof dat veel mensen jaloers zijn op de

mogelijkheden die wij hebben. Erg boeiend om

te zien hoe een ER in zijn werk gaat!”

Carlijn van der Heijden, verpleegkundige

“De woorden ‘excellente

zorg’ krijgen pas echt

betekenis als teams en

individuele teamleden aan

de slag gaan.”

BjOrn Ceresa, directeur

:

Het afgelopen jaar volgen 180 medewerker een IRB training.

12 daarvan volgen de training IRB expert, 168 medewerkers doen

de vlugge variant.

Het gehele managementteam volgde de leergang in

Herstel

Ondersteunende Zorg.

GGZ Oost Brabant wint de IGZ ZorgVeiligPrijs 2014 met

Gangmakers

en veiligheidsoverleggen: onlosmakelijk met elkaar verbonden

.

Aan veiligheid overleggen neemt nu ook een cliënt deel.

De verhalenkaravaan trekt door GGZ Oost Brabant, met verhalen

van cliënten en medewerkers over fouten en incidenten. Deze kwam

tot stand met

Patiëntveilig.nl

Ervaringsdeskundige Henriette aan de Stegge wordt de Gouden

Held 2014.

De gangmaker training veiligheid wordt voor de eerste keer

gegeven aan verpleegkundigen.

We behalen het certificaat voor informatiebeveiliging.

Begin september wordt de rapportagemodule toegevoegd aan het

VIM systeem. Hiermee hebben teams zelf de regie bij het

verbeteren en veiliger maken van de zorg.

Het aantal meldingen strijgt met 8%. Het vergroten van de

meldingsbereidheid is een aandachtspunt en de stijging is in die

zin dus positief. Het aantal agressiemeldingen stijgt met 18%.

Het aantal medicatiemeldingen neemt af met 3%, mede dankzij

het verbetertraject medicatieveiligheid dat veel aandacht krijgt.

In 2014 is een stijging te zien van het aantal separaties, maar de

duur van de separaties is aanzienlijk gedaald. Separatie is daarom

weer opgenomen als speerpunt.

De ambulante teams werken vanaf 2014 met het EVS (elektronisch

voorschrijf systeem). De implementatie voor de klinische teams

start in 2015.

De Raad van Bestuur blijft veiligheidsrondes lopen en er is elk jaar

een gangmakerstraining veiligheid voor nieuwe leidinggevenden.

Resultaten

Linkje!