Previous Page  41 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 48 Next Page
Page Background

inkje!

nwerken in de keten

Krachten bundelen voor ouderen:

overdracht Pannehoeve naar

Zorgboog Helmond

Begin 2015 is afdeling de Pannehoeve overgedragen aan

woonzorgcentrum de Zorgboog Helmond.

Deze overdracht is een gevolg van een aantal keuzes die GGZ Oost

Brabant heeft gemaakt t.a.v. ouderenzorg versus ouderenpsychiatrie en

de taakstelling om bedden af te bouwen. Het ligt voor de hand om de

reguliere ouderenzorg (V&V) op dezelfde plek te organiseren als waar

cliënten met psychiatrische problematiek worden opgevangen. Vervolgens

bieden wij als GGZ Oost Brabant de specialistische behandeling aan via

een ambulant pakket. Het samenwerkingsverband tussen onze organisatie

en de Zorgboog blijft dus bestaan.

“In november woon ik hier

vijf jaar. Hiervoor

woonde ik zelfstandig.

Ik heb op veel

verschillende plekken

gewoond. Hier vind ik

het prettig leven.

Ik wil hier nog wel

heel oud worden,

negentig ofzo.”

Bep Maas,

bewoonster Pannehoeve

De afdeling jeugd (14-17 jaar) van het Specialistisch Centrum

voor Eetstoornissen werkt nauw samen met internisten

en kinderartsen uit het Elkerliek ziekenhuis

.

Alle expertise op één locatie

Alle zorg en behandeling van mensen met een eetstoornis is geconcen-

treerd in Helmond, zodat alle zorg goed op elkaar is afgestemd zowel

inhoudelijk als fysiek. Hier vinden alle dagbehandelingen plaats van

volwassenen en jongeren met anorexia nervosa, boulimia nervosa en eet-

buienstoornis. Ook is hier een opnameafdeling voor cliënten met anorexia

nervosa. Door alle behandelingen onder te brengen op deze locatie, en de

samenwerking met specialisten uit diverse ziekenhuizen, waaronder het

Elkerliek ziekenhuis, kunnen wij de best mogelijke zorg blijven bieden.

“Het vechten tegen een eetstoornis vraagt

veel van patiënten en hiervoor moeten

ze lichamelijk zo gezond mogelijk

zijn. Op dat vlak hebben ze vaak

allerlei problemen, zoals uit-

droging, moeilijke stoelgang

en stofwisselingsproblemen. We

proberen complicaties op korte

en lange termijn te voorkomen.

Ook beoordeel ik bloedonderzoek

van patiënten. Afwijkende uit-

slagen kan ik vaak vertalen naar

afwijkend gedrag en hiermee

ondersteun ik het behandelteam. Het

is prettig om in een team te werken waarin

je kunt vertrouwen op elkaars expertise.”

Paul Ackermans is als internist verbonden

aan het Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen

PAUL ACKERMANS

BEP MAAS

Bevlogen gerealiseerd

17