Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Bevlogen gerealiseerd

Benoeming geneesheer-directeur

‘Samenwerking binnen de keten is

van groot belang’

Door de start van het team geneesheer-directeur is een forse extra impuls

gegeven aan het realiseren van beleid op gebied van veiligheid

en kwaliteit. Hiermee realiseerden we een belangrijk onderdeel om de

professional meer ‘in the lead’ te krijgen. Met de benoeming van

directeuren behandelzaken naast directeuren zorg

in de regio’s is collegiaal

management doorgevoerd in de gehele organisatie.

Volgens mij begint het met

echt menselijk contact.

Wat gaat er in iemand om en

waarom? Dat is juist bij

onze groep cliënten zo

belangrijk. Daarom vind ik

zo’n preventietraining van

enorm belang. Práát erover.

Je voorkomt er suïcides mee

.

Larissa Cloudt,

klinisch psycholoog

De zorg voor mensen met suïcidaal gedrag is een belangrijk speerpunt van

GGZ Oost Brabant. Daarom is eind 2014 een start gemaakt met suïcidepreventie

zodat in de eerste helft van 2015 alle cliëntgebonden medewerkers een training

kunnen volgen. Doel: het thema suïcidaliteit voor hulpverleners toegankelijker maken,

beter te hanteren en daardoor gemakkelijker te bespreken.

De training is gebaseerd op de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en

Behandeling van Suïcidaal Gedrag. Deze landelijke richtlijn is een verzameling van concrete

aanbevelingen om te komen tot een goede diagnose en een verantwoorde behandeling

van mensen die worstelen met suïcidale gedachten en/of een suïcidepoging deden.

GGZ Oost Brabant traint medewerkers in suIcidepreventie

‘Praten over de dood is ok’

“We worden gedwongen om met

een specialistischer aanbod

te komen - wat ik een goede

zaak vind, dat is immers

onze corebusiness - maar

dit betekent ook dat we

niet alles meer zelf kunnen

doen. Samenwerking binnen

de keten is van groot

belang.”

Henk Hanegraaf,

geneesheer-directeur

KWALITEIT EN

Linkje!