Previous Page  10 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 12 Next Page
Page Background

Overige onderwerpen:

OC Centra voor Psychisch herstel:

- concentratie CPH op locatie CW

OC Kinder en Jeugd GGZ

- transitie jeugdzorg

- businesscase Oss/Uden/Veghel

- FACT Jeugd

- samenwerking ketenpartners w.o. Oosterpoort

en JES

OC Kortdurende GGZ

- instemmingsaanvraag plan van aanpak RI&E FACT

Gemert/Laarbeek

- nieuwe koers KGGZ Noord en Zuid

- ontwikkeling HIC

- ontwikkeling DOC

- advies start AZT Oss/Uden/Veghel

OC Langdurende GGZ

- bestemmingsplan Coudewater

- integrale arbeid en dagbesteding

- uitbreiding verblijfscapaciteit Huize Padua

- excellente zorg

- ontwikkeling DOC

OC Land van Cuijk en Noord-Limburg

- advies doorstart nieuwe koers LvC/NLi

- instemming plan van aanpak RI&E LvC/NLi

- ontwikkeling DOC

Verdere onderwerpen die door de OC’s zijn

besproken zijn o.a.:

In de OC’s en vaste commissies worden onderwer-

pen besproken op het niveau van zorggroep, onder­

steunende dienst en zorgcircuit. Een groot aantal

punten en adviesaanvragen wordt voorbereid bespro-

ken in de OC’s en vaste commissies en zo mogelijk

een pre-advies geformuleerd voor de OR. Dus een

groot aantal van bovengenoemde OR-onderwerpen

zijn voorbereid in de OC’s en/of vaste commissies.

Onderwerpen die door alle OC’s en vaste

commissies zijn besproken:

- hoofdbehandelaarschap

- verbindend werken

- T-rapportages w.o. ziekteverzuim en jaargesprekken

- opleidingsplannen

- kaderbrief 2015

- deelvisies en jaarplannen zorggroepen

- begroting boventalligheid

- benoeming directeuren behandelzaken

- samenwerking ketenpartners

10