Previous Page  11 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

Een kijkje in de keuken van de OR

Wil je weten wat de OR doet in onze organisatie?

En wat jij voor de organisatie in de OR zou kunnen

doen? Geef je op voor een ‘korte introductie OR’ op

16 september 2015 van 10.00 tot 12.00 uur of van

14.00 tot 16.00 uur (locatie nog te bepalen).

Tijdens deze introductie komt aan bod:

Wat is en wat doet de OR?

Structuur, medezeggenschap en participatie

Welke rechten/plichten heeft een OR?

OR-lidmaatschap: wat wordt van een OR-lid verwacht?

Hoe stel je je kandidaat?

Voor informatie kun je contact

opnemen met het OR-secretariaat via:

ondernemingsraad@ggzoostbrabant.nl

of 073-844 77 47 / 79 51.

In de loop van het jaar informeren wij je verder over

de verkiezingsprocedure.

Spechtprijs

beste jaarverslag 2013

Met ons jaarverslag 2013 wonnen we dit voor-

jaar de Spechtprijs voor het beste jaarverslag.

Daar is de OR uiteraard zeer vereerd mee!

Voor het vorige jaarverslag met als titel Spiegel­

beeld kozen we het thema ‘zelfreflectie’. De 

juryleden oordeelden in deze bewoordingen:

‘het ziet er prachtig uit, is goed leesbaar, volledig

en origineel. Het thema bespiegelingen is goed

doorgevoerd zonder te vervelen. Het verslag van

GGZ Oost Brabant valt op door de foto’s in rela-

tie tot de tekst en het gebruik van interviews.’

De Spechtprijs is een initiatief van de Vasmo

(Vereniging van Ambtelijke Secretarissen van

Medezeggenschapsorganen) en wordt elke jaar

uitgereikt aan het beste OR jaarverslag.

Verkiezingen

Op 24 november 2015 zijn er verkiezingen voor de

OR. Dat betekent dat wij de komende maanden op

zoek gaan naar collega’s die zich kandidaat willen

stellen. Is het OR-lidmaatschap iets voor jou?

Er is voldoende ruimte voor scholing en coaching om

vaardigheden op het gebied van medezeggenschap

op het gewenste peil te brengen en te houden.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ in de

FWG-indeling van de huidige functie. Je bent verkies-

baar wanneer je minimaal 6 maanden in dienst bent

voorafgaand aan de datum van de verkiezingen.

- Heb je interesse in aangelegenheden op

organisatie- en/of regioniveau?

- Wil je voor de duur van de zittingsperiode op

een constructieve manier bijdragen aan een

goed functionerende OR?

- Ben je in staat contacten te leggen en een

netwerk te onderhouden?

- Heb je een positief, kritische houding, inzet,

relativeringsvermogen en humor?

- Ben je een teamspeler en ben je bereid om te

leren?

- Kun je luisteren, doorvragen, betogen en

onderhandelen?

- Kun je beleidstukken lezen en beoordelen?

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

11