Previous Page  3 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 12 Next Page
Page Background

Jan:

“Ik vond het lastig. We hebben ingestemd

met besluiten die voor collega’s betekenden dat ze

na dertig jaar afscheid moesten nemen van GGZ

Oost Brabant. Op zulke momenten staan verstand

en emotie haaks op elkaar. Je weet dat het voor de

continuïteit van de organisatie nodig is om keuzes te

maken, maar menselijk gezien doet het zeer.”

Ludgera:

“Als OR-lid word je bovendien eerder

deelgenoot van informatie dan je collega’s. Dat is echt

niet altijd een voordeel. In mijn geval wist ik zelf al dat

Klik hieronder voor het filmpje van

OR-voorzitter Jaak Schenk over samenspel,

medezeggenschap en participatie en de

verkiezingen.

Elkaar schaakmat

zetten levert

niemand iets op

Filmpje

Henny Nijenhuis, Jaak Schenk, Jan Loeffen, Ton van

Gorp, Jos van Kuppeveld, Ludgera Teunissen en Ad van

Moll zijn het er snel over eens: het jaar 2014 was geen

gemakkelijk jaar. De OR-leden wisten afgelopen jaar

soms eerder dan hun directe collega’s dat er klappen

zouden vallen. Blijf dan maar eens kalm en objectief.

Hoe is het om lid te zijn van de ondernemingsraad,

in een jaar waarin er zoveel slecht nieuws verteld

moest worden?

Boventalligheid, sluitingen, de overheveling van taken en collega’s naar andere organisaties…

Deze en andere ingrijpende beslissingen vroegen afgelopen jaar om behoorlijk wat inzicht van de

ondernemingsraad. De OR-leden moesten steeds een paar zetten vooruit denken, de beste tactiek

bepalen en stevig positie innemen, zónder spelletjes te spelen. Want aan een remise of schaakmat

heeft niemand iets. Je moet altijd samen verder.

3

Play Video