Previous Page  4 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 12 Next Page
Page Background

het begin betrokken bij een voorgenomen besluit,

soms was er helemaal geen sprake van participatie.

Het was een flinke uitdaging om zo te reageren, dat

het resultaat is wat je wilt bereiken.”

Jaak:

“Wat dat betreft was 2014 een interessant

schaakspel. We moesten steeds kiezen: wanneer ga je

inhoudelijk de diepte in, wanneer focus je vooral op

het proces? Hoe zorg je ervoor dat je in beide gevallen

het gewenste resultaat bereikt? We hebben een hoop

geleerd.”

Wat was jullie tactiek bij de voorgenomen uitbesteding

van het schoonmaakwerk?

Jos:

“De organisatie wilde pakweg vijftig medewer-

kers overhevelen naar de organisatie waaraan het

schoonmaakwerk werd uitbesteed. Maar er was een

groot verschil in arbeidsvoorwaarden tussen GGZ Oost

Brabant en HAGO. We hebben daar eerst zelf over

lopen stoeien, later besloten we dit onderdeel aan

de vakbonden over te laten. Pas toen zij een akkoord

ik pre- boventallig was, terwijl mijn collega’s nog van

niets wisten. Dat was bepaald niet leuk.”

Er zaten bovendien grote inhoudelijke verschillen in

de dossiers die jullie onder ogen kregen. Dat vraagt

een hoop van jullie deskundigheid.

Ton:

“Dat is zo. Soms werd ons een zeer globale

adviesaanvraag voorgelegd, soms was de aanvraag tot

in detail uitgewerkt. Soms waren medewerkers vanaf

4