Previous Page  5 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 12 Next Page
Page Background

hadden bereikt, bogen wij ons over de adviesaanvraag.”

Ad:

“Bij dergelijke grote veranderingen merken we

vaker dat medewerkers een vakbondsrol van ons

verwachten, maar we zijn er niet voor het behartigen

van individuele belangen. Wel hebben we gezorgd

voor meer geld, om de overgang minder pijnlijk te

maken. Het bedrag dat de organisatie uiteindelijk

heeft vrijgemaakt om het verschil in arbeidsvoorwaar-

den te verkleinen, was beduidend hoger dan wat

aanvankelijk was voorgesteld. Ik had nooit gedacht

dat er zoveel onderhandelingsruimte was.”

Jaak:

“Denk ook aan een werkgarantie voor twee

jaar. Dankzij benchmarks wisten we wat andere orga-

nisaties met hun medewerkers hadden afgesproken.

Zo wisten we wat reëel was.”

Ludgera:

“Toch zou ik het geen goed resultaat willen

noemen. Zorgvuldig is een beter woord. We hebben

de pijn van het afscheid kunnen verzachten, maar het

blijft enorm rot voor onze collega’s. Een aantal van

hen werkte al dertig jaar bij GGZ Oost Brabant.”

Bij de overheveling van taken en medewerkers naar

de Pannehoeve was het spel heel anders.

Jaak:

“Hier ging het om zo’n 25 medewerkers,

die met cliënten met een verpleeghuisindicatie mee­

verhuisden naar de V&V-sector. Het ging om een veel

kleinere groep, er was een andere cao van toepassing

maar de arbeidsvoorwaarden sloten redelijk goed op

elkaar aan. In dit geval waren medewerkers boven-

dien vanaf het begin betrokken bij de plannen. Dat

scheelde enorm in de acceptatie. Het besluit veranderde

niet, maar door de goede communicatie verliep de

overgang in harmonie.”

T

on:

“De ondernemingsraad heeft aan het einde

van het proces nogmaals alle medewerkers samen­

geroepen. Zij gaven aan dat ze nog steeds niet blij

waren met het besluit, maar dat ze vonden dat het

proces zorgvuldig was verlopen. Meer kun je niet

verwachten.”

Henny:

“Wat ook hielp, is dat de psychiatrische exper-

tise van onze medewerkers bij de Pannehoeve heel

goed tot zijn recht komt. Hier was dementie toch een

ondergeschoven kindje. Onze medewerkers krijgen nu

meer ruimte om te bloeien.”

5