Previous Page  9 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

Adviesaanvragen

- Advies OR m.b.t. basisdocument Match

Samen sporen

- Advies concentratie CPH op locatie Coudewater

- Advies OR benoeming geneesheer-directeur

- Advies deel- en themavisies

- Advies kandidaat directeur behandelzaken LGGZ

- Advies jaarplannen 2014-2015

- Advies samenwerking BHP en CPH

- Advies-/instemmingsaanvraag ziektewet en ERD

- Advies kandidaat directeur behandelzaken KGGZ

- Advies intentieovereenkomst Labyrint

- Advies kandidaat directeur behandelzaken

Kinder&Jeugd

- Advies profielschets lid Raad van Toezicht

- Advies kandidaat lid Raad van Toezicht

- Advies kandidaat directeur behandelzaken

KGGZ noord

- Advies samenwerking Oosterpoort en

GGZ Oost Brabant

- Advies waarnemend 1e geneeskundige FACT

- Advies vervanging Rostaflex

- Advies uitbesteding schoonmaak

- Advies concentratie van zorg regio Oss

- Advies FACT plus

- Advies AZT van onderdeelcommissie KGGZ

- Advies transitieplan de locomotief FacZo

- Advies businesscase overdracht Pannehoeve

- Advies samenvoeging Coornhertstraat en Van

Veldekestraat

Instemmingsaanvragen

- Afbouwregeling woon-werkverkeer

- Advies-/instemmingsaanvraag ziektewet en ERD

- Instemming regeling arbeidsvoorwaarden MKS

- Instemming Cono-traject

- Instemming EVC-traject

- Instemming certificering informatiebeveiliging

Initiatiefvoorstellen

- Initiatiefvoorstel reiskosten

Verdere onderwerpen welke door de OR zijn

besproken

- Vragen OR m.b.t. de samenwerking BHP en CPH

- Werktijdenregeling en roostering

- Vragen m.b.t. regeling nevenfuncties

- Brief inspanning m.b.t. aangekondigde

bezuinigingen en boventalligheid medewerkers

- Voorzitter onderdeelcommissie CPH

- Voordracht lid commissie sociale begeleiding

- Bevestiging OR n.a.v. WMCO-brief aan OR en

vakbonden

- Transitie afdeling Human Resources

- Voortzetting contract met interim directeur

- Uitstel verkiezingen OR GGZ Oost Brabant

werknemersorganisaties

- CAO-onderhandelingen

- Ondertekening OR ondersteuningsregeling Veilig

Werken in de Zorg

- Deelvisie Medezeggenschap

- Ontwikkelingsplan medezeggenschap

GGZ Oost Brabant

- Participatie Position Paper 2014

Advies- en

instemmings-

aanvragen, en 

initiatiefvoorstellen

OR en OC’s

9