Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 12

12
Copingstijl is een ander woord voor de manier waarop
mensen omgaan met stress en problemen. Er zijn passieve
copingstijlen (bijvoorbeeld het somber inzien van de situatie,
tot niets komen) en actieve copingstijlen (bijvoorbeeld het
zoeken naar informatie). Er wordt gedacht dat een actieve
copingstijl gunstig is - en een passieve ongunstig - voor de
kwaliteit van leven van cliënten met hersenletsel.
In ons multicenter onderzoek hebben wij onderzocht of het
vermogen om taken doelgericht en efficiënt uit te voeren,
het executief functioneren, een bepalende rol speelt in deze
relatie tussen copingstijl en kwaliteit van leven van cliënten
met hersenletsel. Aan de studie hebben 93 cliënten
deelgenomen, die allemaal zijn verwezen naar onder andere
Huize Padua vanwege emotionele en/of gedragsmatige
gevolgen na hersenletsel.
De resultaten laten zien dat cliënten met executieve
problemen passieve copingstijlen toepassen, welke zoals
verwacht ongunstig zijn voor de kwaliteit van leven. Tevens
laten de resultaten zien dat bij deze cliënten het gebruik van
actieve stijlen ook ongunstig is voor de kwaliteit van leven.
Copingstijl en kwaliteit van leven
Onderzoek in de praktijk
Voor cliënten met goede executieve vaardigheden blijken
actieve copingstijlen daarentegen gunstig voor de kwaliteit
van leven.
Voor de klinische praktijk betekent dit dat het belangrijk is om
bij cliënten met executieve problemen alert te zijn op zowel
passieve als actieve copingstijlen. Deze cliënten zijn wellicht
beter gebaat bij het aanleren van alternatieve copingstijlen,
zoals het zoeken van sociale steun of inzetten van gerust-
stellende gedachtes. Bij cliënten met goede executieve
functies zou het gebruik van actieve stijlen juist wel
gestimuleerd kunnen worden.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...24
Powered by FlippingBook