Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 13

13
Titel
Doelstelling
Onderzoeker
Onderzoek naar coping, ziekte-inzicht en behandelmotivatie
patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.
Coping, awareness and motivation in
patients with psychiatric and behavioural
problems due to acquired brain injury
S. Smeets
Pharmacological treatment mood disorders
in patients with epilepsy: a systematic review
Bepalen welke medicatie veilig en effectief is voor cliënten
met epilepsie en stemmingsstoornissen.
O. Kimel - Anisimova
Pharmacological treatment of interictal psychoses
in patients with epilepsy: a systematic review
Bepalen welke medicatie veilig en effectief is voor
patiënten met interictale psychoses.
M. Boon
Validering WAIS
Bepalen van de relatie tussen cognitieve klachten die
patiënten met NAH in de praktijk laten zien en resultaten
op cognitieve taken, gemeten met de WAIS-IV.
L. Verkerk
Emotionele en psychosociale uitkomsten
bij NAH
Inzicht verkrijgen in de onderliggende factoren, zoals de
executieve functies en coping, die gerelateerd zijn aan
emotionele en psychosociale uitkomsten bij personen
met neuropsychiatrische symptomen na hersenletsel.
G. Wolters - Gregorio
Niet-medicamenteuze interventies bij
niet-aangeboren hersenletsel
Vaststellen van de effectiviteit van niet-medicamenteuze
interventies bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
D. Biemans
Effect van electrical aversion therapy
Vaststellen van de effectiviteit van electro-aversie therapie
bij patiënten met hersenletsel.
B. ter Mors
Effecten van medicatie bij patiënten met
niet-aangeboren hersenletsel
Onderzoek naar de effectiviteit van amantadine en
methylfenidaat bij frontaal hersenletsel en modafinil bij
vermoeidheid.
B. ter Mors
Onderzoeken Niet-aangeboren hersenletsel
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook