Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 15

15
Het Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg
(SMAPZ) begeeft zich op het grensgebied van psychiatrie, verpleegkunde
en sociale studies. De focus ligt op de wisselwerking van sociale factoren,
sociale interventies en geestelijke gezondheid. Het lectoraat staat met
één been in de praktijk en één been in het onderzoek. Het wordt mede
gefinancierd door vier grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg,
waaronder GGZ Oost Brabant.
Het lectoraat richt zich op de volgende kernthema’s:
Sociale factoren bij psychiatrische problematiek en psychiatrische zorg.
Vaststelling van de behoefte en noodzaak aan psychiatrische zorg.
Methodisch werken in de psychiatrische zorg.
Sociale & methodische aspecten
van psychiatrische zorg
Introductie & overzicht onderzoeken
T
itel
D
oelstelling
O
nderzoeker
Het vaststellen van de (kosten-)effectiviteit van Interpersoon-
lijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) aan mensen
met langdurige niet-psychotische psychiatrische stoornissen
vergeleken de gebruikelijke zorg.
Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische
Begeleiding in de langdurende zorg
M. van Veen
Afsluiten van zorg
Inzicht krijgen in redenen waarom zorg bij EPA-patiënten al
dan niet wordt afgesloten.
A.M. Lens van Rijn - Perquin
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook