Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 16

werkt als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) bij GGZ Altrecht en is bezig met een
promotieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van Intrapersoonlijke Sociaal Psychiatrische
Begeleiding (ISPB) voor mensen met langdurige niet-psychotische psychiatrische stoornissen.
“Mijn onderzoek gaat over de effectiviteit van ISPB versus de gebruikelijke zorg. ISPB is door
Bauke Koekkoek, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ontwikkeld voor mensen
met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek met niet-psychotische stoornissen, die
langdurig of intensief gebruik maken van ambulante zorg maar daar geen positief resultaat bij
behalen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen drie GGZ-instellingen. De hulpverleners binnen de ISPB
krijgen een training die ze vervolgens toepassen bij de begeleiding van hun cliënten. Er is ook een
controlegroep waarvan de begeleiders deze training niet gehad hebben. In totaal zijn er zestig
cliënten nodig. Zij die in de groep met getrainde begeleiders zitten, moeten misschien even
wennen aan de nieuwe methode - zeker als ze al langer in het begeleidingstraject zitten.
Alle cliënten vullen bij aanvang van het onderzoek een vragenlijst in. Dit doen ze na een half jaar
en vervolgens na een jaar weer. Daaruit moet blijken of het beter gaat met de cliënten uit de
ISPB-groep. Met dit onderzoek moet de psychische zorg voor deze groep cliënten verbeteren door
inzet van een gestructureerde, methodische manier van werken. Daarmee kan ook hun kwaliteit
van leven en het sociaal netwerk verbeterd worden. En dat zou dan uiteindelijk moeten zorgen
voor een kostenbesparing in de zorg voor langdurige psychiatrische stoornissen.”
Lees het uitgebreide
interviewmet
Mark van Veen op
onderzoekers
16
Mark van Veen
‘Het is belangrijk dat we als
verpleegkundigen ons vak zo goed
mogelijk uitoefenen en
dit ook laten zien’
De onderzoeker in beeld
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook