Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 17

Het thema afsluiten van zorg leeft onder professionals.
Wanneer is het namelijk tijd om zorg af te sluiten? Is dit
wanneer het ‘goed’ is of is het soms ook ‘goed genoeg’?
Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis maken
langdurig gebruik van psychiatrische zorg. Het is moeilijk
om te bepalen wanneer deze zorg kan worden afgerond
en op grond van welke criteria dit kan worden gedaan.
Door lange behandeltrajecten hebben hulpverleners geen
plaatsingsmogelijkheid voor nieuwe cliënten, met lange
wachtlijsten als gevolg. Voor deze groep mensen in het
bijzonder is het dus goed om te weten wanneer zorg
afgerond kan worden. Om erachter te komen welke criteria
hulpverleners gebruiken om zorg juist aan te blijven bieden
of af te ronden werden verschillende teams geobserveerd.
Door interviews met hulpverleners en het bijwonen van
teamvergaderingen is onderzocht hoe hulpverleners en
cliënten ervoor kiezen om de zorg af te sluiten.
Onderzoek naar het verantwoord
afsluiten van zorg
Onderzoek in de praktijk
Dit onderzoek levert objectieve criteria op. De gezamenlijke
kennis van alle professionals moet een leidraad gaan
vormen die de besluitvorming het afsluiten kan onder-
steunen. En daarmee kan deze studie een bijdrage leveren
aan het leveren van goede zorg en het zo goed mogelijk
beperken van wachtlijsten.
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook