Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 19

19
GGZ Oost Brabant onderzoekt de effectiviteit van Animal
Assisted Therapy (AAT) bij volwassenen met een autisme
spectrum stoornis (ASS). Met dit onderzoek wil de organisatie
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe
therapieën voor deze doelgroep. Tot op heden zijn er voor
hen weinig evidence based interventies.
Cliënten die deelnemen aan het promotieonderzoek krijgen
gedurende tien weken, één uur per week therapie waarbij
een hulphond wordt ingezet ter ondersteuning.
We onderzoeken of deze vorm van therapie stress verlaagt bij
volwassenen met autisme. Hiervoor worden zelfrapportage-
lijsten afgenomen bij de cliënten en worden er een aantal
fysiologische stressmaten onderzocht. Ook gaan we
na wat het effect van de inzet van de hond is op angst,
stemming, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
Minder stress door inzet dieren
Onderzoek in de praktijk
Buiten de onderzoekslijnen worden er bij GGZ Oost Brabant
verschillende studies uitgevoerd met diverse thema’s.
Het effect van interactie tussen mens en dier tijdens therapie
is eerder al onderzocht bij onder andere ouderen, mensen
met schizofrenie en mensen met een depressie.
Na afloop van de therapie rapporteerden deze mensen
minder klachten op het gebied van somberheid, eenzaam-
heid en een verbetering van de kwaliteit van leven. Er is ook
onderzoek gedaan naar het effect van het inzetten van
dieren tijdens therapie bij kinderen met ASS. Bij kinderen
worden positieve effecten gezien, doordat onder andere de
stress afneemt en ze meer aandacht hebben voor de sociale
omgeving.
GGZ Oost Brabant werkt samen met de vakgroep antrozoölogie
(mens-dier relaties) van de Open Universiteit, stichting
Hulphond Nederland en het autismekenniscentrum van GGZ
Bosman. Naar verwachting zal het onderzoek 3,5 jaar duren.
Overige onderzoeken
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook