Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 20

is psychiater in de langdurige zorg. Daarnaast doet ze wetenschappelijk onderzoek naar de vraag of
methodisch werken het toepassen van dwang (separeren) kan verminderen.
“In zorgopleidingen wordt veel aandacht besteed aan ‘methodisch werken’. Veel afdelingen denken
ook dat ze dit toepassen maar als je het behandelproces goed gaat bekijken, zie je dat dat niet
helemaal zo is. Ik kijk met mijn onderzoek of we met het echt methodische maken van ons werk de
behandeling zo kunnen opzetten dat de kans op het toepassen van dwang zo klein mogelijk wordt.
Het toepassen van dwang, en vooral separeren, is een discutabel onderwerp. Het is zeer ingrijpend
voor de cliënt en heeft veel nadelige effecten. Het is dus belangrijk om het gebruik ervan zo veel
mogelijk te minimaliseren. Ik heb met mijn onderzoek niets nieuws bedacht, maar gekeken naar
de mogelijkheden binnen ons eigen werk om de toepassing van dwang te verminderen.
Voor ik in dienst kwam bij GGZ Oost Brabant werkte ik bij het Vincent van Gogh in Venray. Daar heb
ik tussen 2008 en 2010 het onderzoek uitgevoerd en de data verzameld. De afdeling waar ik het
methodisch werken heb geïmplementeerd bood intensieve behandeling aan mensen met
psychosen en verslavingsproblematiek. Die gegevens heb ik vergeleken met andere afdelingen
waar het methodisch werken niet expliciet was doorgevoerd. Na een analyse van deze gegevens
bleek dat op de afdeling waar meer methodisch gewerkt werd een sterkere daling was in het
separeergebruik.”
‘Methodisch werken
kan het toepassen
van dwang
verminderen’
Christien Boumans
De onderzoeker in beeld
20
Lees het uitgebreide
interviewmet
Christien Boumans op
/
onderzoekers
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24
Powered by FlippingBook