Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 21

21
Titel
Doelstelling
Onderzoeker
Onderzoek naar het effect van behandeling van patiënten
met zowel een posttraumatische stress stoornis als
psychotische klachten.
The effect of treatment of posttraumatic
stress disorder in people with a lifetime
psychotic disorder: a multi-site rct
P. de Bont
Acromegalie
Herkenning van acromegalie door GGZ hulpverleners
vergroten door het psychisch en somatisch symptoombeeld
onder de aandacht te brengen.
T. de Kort
High Intensive Care binnen
de langdurende zorg
Inventariseren wat de bevorderende, belemmerende factoren zijn
bij de invoering van High Intensive Care binnen de langdurende
zorg & nagaan hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden.
L. Verbruggen
C. Arets
Beeldende therapie en eetstoornissen
Het gebruik van beeldende therapie bij de behandeling van
eetstoornissen te onderbouwen op basis van (1) de effectiviteit
en (2) het cliënten- en hulpverlenersperspectief.
K. van Dooren
(Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen)
Hechting en Groepstherapie:
Verandering in hechtingsstijl door groepstherapie
bij cliënten met een eetstoornis
Vaststellen of er bij cliënten met anorexia nervosa,
eetstoornis NAO of boulimia nervosa een verandering in
hechtingsstijl is via groepshechting door groepstherapie.
A. Faes
Samenwerking tussen cliënt, formele zorg
en het informele steunsysteem
Kennis en inzicht verkrijgen in de werkzame elementen die
de samenwerking tussen cliënt, formele zorg en steunsysteem
succesvol maken, dan wel belemmeren/bevorderen.
H. Claassens
Systematische review naar de behandeling
van katatonie: een advies behandelprotocol
Bepalen wat de evidence based behandeling is voor
katatonie bij volwassenen.
E. den Boer
A. Pelzer
Effectiviteit van Animal Assisted Interventions (AAI)
bij volwassenen met een autisme-spectrumstoornis
Bepalen van de effectiviteit van Animal Assisted Interventions
(AAI) bij volwassenen met een autismespectrumstoornis.
C. Wijker
Autisme spectrum stoornissen bij ouderen: een
Delphi onderzoek naar specifieke leeftijd gerela-
teerde diagnostische en therapeutische factoren
Vaststellen van leeftijdsspecifieke factoren diagnose en
behandeling oudere psychiatrische patiënt.
B. Hitzert
Overige onderzoeken
Group Schema Therapy for Borderline
Personality Disorder
Onderzoek naar de (kosten-) effectiviteit van schema therapie
bij patiënten met borderline problematiek.
A. Arntz
(Universiteit Maastricht)
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24
Powered by FlippingBook