Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 5

5
Internaliserende problemen worden vaak onvoldoende of laat
gesignaleerd. Ook zijn de beschikbare behandelingen vaak niet
wetenschappelijk onderbouwd. Als gevolg hiervan ontvangen kinderen
en adolescenten niet altijd de juiste zorg. Onderzoek naar preventie,
vroegsignalering en nieuwe therapeutische mogelijkheden is daarom
noodzakelijk. Binnen de onderzoekslijn Internaliserende problematiek
bij kinderen en adolescenten wordt in samenwerking met o.a. de
academische werkplaats Jeugd Inside-Out van de Radboud Universiteit
Nijmegen wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van angst,
depressie en trauma. De afgelopen jaren is het aantal onderzoeksprojecten
en samenwerkingen fors gegroeid, onze kennis toegenomen en worden
we door (keten)partners in toenemende mate erkend als expert op het
gebied van internaliserende problematiek. De komende jaren streeft
de onderzoekslijn ernaar om bij te dragen aan de opbouw van een
center of excellence op het gebied van zorg voor jongeren met
internaliserende problemen.
Introductie
Internaliserende problematiek
bij kinderen & adolescenten
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook