Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 6

is onderzoeker bij de afdeling Opleidingen & Onderzoek van GGZ Oost Brabant en promovendus
aan de Radboud Universiteit. “Ik doe onderzoek naar de effectiviteit van het preventieprogramma
‘Een Sprong Vooruit’ op depressie en angst bij meiden tussen 11 en 15 jaar. We weten uit
onderzoek dat deze kinderen een verhoogd risico hebben op depressie en angstklachten.
Mijn onderzoek ziet er als volgt uit: we hebben op vijf middelbare scholen een screening
uitgevoerd bij alle meiden uit de eerste en tweede klas. Degenen die aangaven dat zij sombere en
angstige klachten ervaarden en dat ook bij hun ouders herkenden, werden gevraagd om deel te
nemen aan het onderzoek. Zij werden willekeurig toegewezen aan de experimentele groep of de
controlegroep. Omdat deelnemers uit beide groepen op verschillende momenten vragenlijsten
invullen, kunnen we vergelijken hoe het verloop van klachten is in beide groepen.
Jaarlijks hebben 37.000 jongeren te maken met een ernstige depressie en twintig procent van alle
jongeren is somber. Het hebben van deze aandoeningen of langdurige subklinische symptomen
is geassocieerd met verminderd psychosociaal functioneren, disfunctioneren in sociale relaties,
verminderde schoolprestaties of schooluitval, een verhoogd risico op middelenmisbruik, andere
psychische problemen en suïcide. Vroegsignalering van en preventie bij deze groep moet en kan
beter. Wanneer de methode van screening en preventieve interventie zoals we deze nu uitvoeren
voor het onderzoek effectief blijkt, kan het proces worden geïmplementeerd in het vaste aanbod
van ondersteuning door school. Op dit moment lopen er voorbereidingen om depressie preventie
grootschalig aan te bieden op scholen in Oss in combinatie met verder onderzoek naar de
kosteneffectiviteit.”
Sanne Rasing
Lees het uitgebreide
interviewmet
Sanne Rasing op
ggzoostbrabant.nl/
onderzoekers
De onderzoeker in beeld
6
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook