Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 7

7
Serious games vinden steeds meer hun weg in de gezond-
heidszorg. In de games komen vaardigheden als competitie,
sociaal contact en doorzetten aan bod. Door te spelen zijn
met name kinderen en adolescenten gemotiveerd en bereid
om dingen te doen die ze normaal gesproken liever niet
doen. Het enthousiasme over het gebruik van serious games
in de preventie en behandeling van psychische problemen
neemt alleen maar toe.
Een van de serious games die is ontwikkeld is
Mindlight
. In
dit spel volgen we Artie, een jongetje dat door zijn ouders
wordt afgezet bij het huis van zijn oma waar hij blijft logeren.
Zodra hij het huis binnengaat, merkt Artie echter dat het huis
erg donker is en zijn oma lijkt overgenomen door duistere
machten. De bedoeling van het spel is dat Artie het huis weer
licht maakt en ervoor zorgt dat oma weer de oude wordt.
In Mindlight wordt er gebruik gemaakt van neurofeedback:
EEG elektroden (verwerkt in een comfortabele hoofdband)
meten de mate van ontspanning en concentratie, wat weer
invloed heeft op de voortgang in het spel. Als kinderen
Onderzoek in de praktijk
Serious games tegen angst bij kinderen met autisme
bijvoorbeeld bij blootstelling aan iets engs ontspannen
blijven, verdienen ze punten en komen ze makkelijker
verder in het spel.
Op dit moment zet GGZ Oost Brabant
Mindlight
in voor de
behandeling van angststoornissen bij kinderen tussen de
8 en 16 jaar met autisme. Dit omdat blijkt dat angstklachten
bij kinderen met autisme vaak onderbelicht blijven en lastig
behandeld kunnen worden. Kinderen hebben vaak affiniteit
met gaming. Vanuit dit oogpunt wordt er gedacht dat deze
kinderen veel baat kunnen hebben bij deze vorm van
behandeling. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gebruik van
deze games.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook