Jaarverslag Wetenschappelijk onderzoek 2014 | GGZ Oost Brabant - page 8

8
Titel
Doelstelling
Onderzoeker
Het onderzoeken van de veranderingen van depressie-,
angst- en stressklachten en emotieregulatie vaardigheden
bij adolescenten na het volgen van groepsgerichte
cognitieve behandeling van depressie.
Groepsgerichte cognitieve gedragstherapie
bij depressieve adolescenten
L. van Bussel
FACT Jeugd: de resultaten van zorg voor
langdurig zorgafhankelijke jeugdigen met
psychiatrische problematiek
In kaart brengen hoe de doelgroep van FACT Jeugd eruit ziet,
in welke mate de FACT Jeugd populatie aan de opgestelde
in- en exclusiecriteria voldoet en wat de resultaten zijn wat
betreft het aantal crisiscontacten, opnames en de opnameduur.
K. Tijssen
Beeldende therapie bij kinderen en jeugdigen
Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van beeldende therapie
aan de individuele ambulante behandeling van jongeren in
de middelbare schoolleeftijd die in behandeling zijn binnen
GGZ Oost Brabant.
T. Jans
Prevention of Depression and Anxiety in
Adolescents with a High Familial Risk
Onderzoek naar de effectiviteit van geïndiceerde preventie
van angst en depressie bij adolescenten met een hoog
familiair risico.
S. Rasing
Focused routine care monitoring
Monitoren van internaliserende problematiek bij kinderen
en jongeren gedurende en na afloop van hun behandeling.
S. Muis
De invloed van de interventie ‘Ik! Beweeg’
op de identiteit van de adolescent
Vaststellen van het effect op identiteitsversterking van
PMT voor jongeren van 12 - 16 jaar met internaliserende,
danwel externaliserende, problematiek.
P. van den Munckhof
Mindlight: een videogame voor de preventie
en behandeling van angststoornissen bij
kinderen met autisme
De effectiviteit van Mindlight onderzoeken op de
subklinische (preventie) en klinische symptomen
(behandeling) van angst bij kinderen.
L. Wijnhoven
Toddlers as their own therapists
Onderzoek naar de effectiviteit van de POPP (Power Of
Projection in Play) methode bij peuters met posttraumatische
stress klachten als gevolg van seksueel misbruik.
L. Kerssemakers
Onderzoeken Internaliserende problematiek bij kinderen & adolescenten
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook