Magazine over geestelijke gezondheid. Editie 1, maart 2015 | GGZ Oost Brabant - page 24

Bij anorexia werken we daarnaast aan gewichtsherstel. En als er
nog andere (psychiatrische) problemen meespelen moet je de
eetstoornis en de onderliggende problematiek in samenhang
behandelen.”
In de meeste gevallen volgen cliënten de intensieve groepsbe-
handeling. Dat wil zeggen dat iemand meerdere dagdelen per
week naar het Centrum voor Eetstoornissen komt waar hij of zij
samen met lotgenoten therapie volgt. Voor sommige cliënten
is individuele behandeling door psychiater, psychotherapeut
of psycholoog nodig en soms is een combinatie van groeps-
behandeling en individuele therapie het meest efficiënt.
“Na de behandeling is gemiddeld tweederde volledig of
grotendeels hersteld. Er is ook een groep die lijdt aan een
chronische eetstoornis – deze mensen kunnen niet of moeilijker
van hun eetstoornis afkomen”, aldus Mladena.
Samenwerking
Soms is de eetstoornis zo ernstig dat het nodig is iemand klinisch
te behandelen. “Het is van levensbelang dat een cliënt met risico
op lichamelijke complicaties in de kliniek behandeld wordt.
Dit is noodzakelijk als dagbehandeling niet voldoende helpt of
als er andere (psychiatrische) problemen meespelen. In de kliniek
werken we nauw samen met (kinder)artsen en internisten uit
ziekenhuizen in de regio. Andere ketenpartners waarmee wij
intensief samenwerken zijn o.a. huisartsen, scholen, eerstelijns
instellingen, zoals psychologenpraktijken, centra voor eet-
stoornissen, gemeenten, wijkteams, en zelfhulpgroepen.”
Meer weten?
GGZ Oost Brabant, Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen
Wesselmanlaan 25A, 5707 HA Helmond
T
0492 - 84 44 04
E
Het Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen is
gehuisvest in gebouw ‘t Warant in Helmond.
Hier vinden de intensieve groepsbehandelingen
plaats en zit ook de kliniek.
Door samen te koken wordt er gewerkt aan het
normaliseren van het eetpatroon. Cliënten leren
wat een normale (en de bereiding van een) warme
maaltijd is.
Psychomotore therapie is een ervaringsgerichte
therapie waarin gewerkt wordt met lichaams- en
bewegingsgerichte oefenvormen en het reflecteren
hierop.
Therapie in een groep heeft als voordeel dat je
elkaar kunt steunen, feedback geven èn dat je
ervaringen kunt uitwisselen.
Problemen met partner en/of gezin spelen soms
een rol bij een eetstoornis. Daarom worden
familieleden betrokken bij de behandeling.
Tijdens creatieve therapie krijgen cliënten de
mogelijkheid om hun emoties en gedachten vorm
te geven. Ze kunnen hierbij gebruik maken van
bv. verf, potloden, klei en papier.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook