Magazine over geestelijke gezondheid. Editie 1, maart 2015 | GGZ Oost Brabant - page 25

L
i
nk
25
Welke hulp biedt het
Centrum voor Eetstoornissen?
Mladena
: “Ons Centrum heeft ruim 20 jaar ervaring in
specialistische behandelingen aan volwassenen en
jongeren met complexe eetstoornissen, zoals anorexia
en boulimia nervosa. O.a. psychiaters, psychologen,
psychotherapeuten, huisartsen, internisten, diëtist,
sociotherapeuten, vaktherapeuten, maatschappelijk
werkers en verpleegkundigen werken samen aan de
diagnostiek en behandeling van de cliënt.
Ook een ervaringsdeskundige maakt deel uit van het team.
Omdat we onze behandeling voortdurend willen blijven
verbeteren en ontwikkelen, doen we onderzoek naar de
effecten en effectiviteit van behandeling.”
Feiten en cijfers
l
In Nederland lijden ruim 25.000 mensen aan de
ziekte anorexia of boulimia nervosa.
l
Anorexia en boulimia komen aanzienlijk vaker
voor bij vrouwen dan bij mannen: ongeveer
90 á 95 procent is vrouw, hoewel steeds meer
mannen zich aanmelden voor (klinische)
behandeling van eetstoornis.
l
Boulimia komt ongeveer vier keer vaker voor dan
anorexia.
l
Cliënten met anorexia nervosa moeten altijd
doorverwezen worden naar een gespecialiseerd
centrum.
l
Als een eetstoornis tijdig (h)erkend wordt, is
volledige genezing mogelijk.
l
Eetstoornissen ontwikkelen zich meestal bij
mensen tussen de 14 en 25 jaar, maar kunnen
zich ook op latere leeftijd ontwikkelen.
l
GGZ Oost Brabant is al meer dan 25 jaar specialist
op het gebied van eetstoornissen.
l
Het Specialistisch Centrum voor Eetstoornissen
heeft een kliniek met 10 bedden.
Internist
Paul Ackermans
is als internist
verbonden aan het Specialistisch
Centrum voor Eetstoornissen
“Ik heb veel affiniteit met eetstoornis-
sen, vooral ook met de naasten van de
patiënt die zich hulpeloos voelen bij
het begrijpen van een eetstoornis
maar toch willen helpen. Het vechten
tegen een eetstoornis vraagt veel van
patiënten en hiervoor moeten ze
lichamelijk zo gezond mogelijk zijn.
Op dat vlak hebben ze vaak allerlei
problemen, zoals uitdroging, moeilijke
stoelgang en stofwisselingsproble-
men. We proberen complicaties op
korte en lange termijn te voorkomen.
Ook beoordeel ik bloedonderzoek van
patiënten. Afwijkende uitslagen kan ik
vaak vertalen naar afwijkend gedrag en
hiermee ondersteun ik het behandel-
team. Het is prettig om in een team te
werken waarin je kunt vertrouwen op
elkaars expertise.”
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook