Magazine over geestelijke gezondheid. Editie 1, maart 2015 | GGZ Oost Brabant - page 34

34
L
i
nk
Trajectbegeleiding;
van werkwens tot
WERKelijkheid
De trajectbegeleider ondersteunt mensen
met psychiatrische klachten bij het reali-
seren van hun werkwens of het behouden
van werk. Iedereen is anders en dus zijn
ook vragen en wensen verschillend.
Trajectbegeleiders werken individueel en
vraaggericht. Samen met de cliënt brengen
zij in beeld wat de wensen zijn en bekijken
zij de mogelijkheden. Een duurzaam
resultaat bereik je door aan te sluiten bij
persoonlijke wensen en mogelijkheden.
‘Gijs is zichtbaar
voor alle collega’s’
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook