Magazine over geestelijke gezondheid. Editie 1, maart 2015 | GGZ Oost Brabant - page 39

GGZ Oost Brabant staat voor zorg die je je familie
en naasten gunt. Kwetsbare mensen met complexe
psychische klachten en psychiatrische aandoeningen
kunnen bij ons terecht. Per jaar kloppen meer dan
11.000 nieuwe cliënten bij ons aan.
Hun klachten en problemen lopen uiteen van
bijvoorbeeld autisme bij kinderen, eetproblemen bij
jongeren, persoonlijkheidsproblemen, en trauma’s
bij volwassenen tot dementie en depressie bij
ouderen. Tevens bieden wij zorg aan mensen met
een licht verstandelijke beperking (LVBP) én mensen
met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Aanstaande ouders met een kinderwens en
zwangere vrouwen met psychiatrische problemen
kunnen bij ons terecht. Samen met de cliënt zoeken
wij naar de beste oplossing, zoveel mogelijk
afgestemd op de persoonlijke situatie.
In verbinding blijven met ons?
@vraaghetgrip
en
@ggzoostbrabant
facebook.com/ggzoostbrabant
ggzoostbrabant
Grip Informatiecentra
Helmond:
’t Warant
Wesselmanlaan 25a, 5707 HA
Oss:
Arsis
Joannes Zwijsenlaan 123, 5342 BT
Centraal telefoonnummer:
Centraal nummer 0492 - 50 57 41
GGZ-Locaties
GGZ Oost Brabant
Postbus 3
5427 ZG Boekel
0492 - 54 60 00
Boekel – Huize Padua
Kluisstraat 2
5427 EM Boekel
0492 - 84 60 00
Rosmalen - Landgoed Coudewater
Berlicumseweg 8
5248 NT Rosmalen
073 - 844 75 00
Helmond – ’t Warant
Wesselmanlaan 25a
5707 HA Helmond
0492 - 84 80 00
Oss – Uden - Veghel
Arsis
Joannes Zwijsenlaan 123
5342 BT Oss
0412 - 84 70 00
Boxmeer - Regio Land
van Cuijk en Noord-Limburg
*
Bilderbeekstraat 44
5831 CX Boxmeer
0485 - 84 72 50
Centra voor Psychisch Herstel
*
Berlicumseweg 8
5248 NT Rosmalen
073 - 844 78 00
Zorg bij u in de buurt
L
i
nk
39
Colofon
Vierde jaargang, Nr. 1 – maart 2015
Link, magazine over de geestelijke gezond-
heid van Brabanders is een uitgave van de
GGZ Oost Brabant en verschijnt minimaal
twee keer per jaar. Het is tevens vindbaar op
de website waar aanvullende columns en
artikelen verschijnen op onderwerpen uit
het magazine.
Het magazine wordt kosteloos bezorgd
bij alle abonnees in ’s-Hertogenbosch en
de regio Oost-Brabant van het Brabants
Dagblad, De Gelderlander en het
Eindhovens Dagblad en heeft een
oplage van 100.000. Daarnaast wordt het
verspreid onder cliënten, medewerkers
en verwijzers en vindt het ook zijn weg
via bibliotheken, apotheken, gezond-
heidscentra, gemeenten, ziekenhuizen
en andere ketenpartners in de zorg.
Redactie
Laura van der Burgt, Marleen Ceelen,
Rebecca van Kaam, Paul van de Ven,
Anouk Suurs, Vivianne Viguurs .
De redactie wordt gevoed door een
focusgroep die bestaat uit een vertegen-
woordiging van allerlei doelgroepen
binnen en buiten GGZ Oost Brabant.
Bladcoördinatie
Anouk Suurs, Paul van de Ven
Hoofd- en eindredactie
:
Vivianne Viguurs
Fotografie
Wim Hollemans (
WHfotografie.nl
)
en Bureau Communicatie
Ontwerp & vormgeving
Plan C, Irene Pijnenburg ‘s-Hertogenbosch
Druk
Wegener Nieuwsdruk Gelderland
Vragen over bezorging
Brabants Dagblad: 08801 - 30785
Eindhovens Dagblad: 08801 - 30723
Gelderlander: via de website.
Overname van artikelen is toegestaan na
overleg met de bladcoördinator mits met een
duidelijke bronvermelding. Hiervan ontvangt
de redactie graag een proefexemplaar.
*
Deze organisaties maken onderdeel uit van GGZ Oost Brabant
Land van Cuijk en
Noord-Limburg
Bereikbaarheid
*
Op deze locaties bieden wij Kind en Jeugd
GGZ aan. Daarnaast werken wij via
FACT Jeugd Teams regio breed in de wijk.
in
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook